Dekanerna informerar – maj 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs exempelvis mer om utvärderingen av regler för kurs- och utbildningsplaner, en genomförd workshop på temat "ämne" och om nya examenstillstånd.

Utvärdering av Regler för kurs- och utbildningsplaner

Utvärderingen av ”Regler för kurs- och utbildningsplaner” med tillhörande process som UFN genomfört under mars-april har visat på brister i framför allt processerna. Dessa följs inte som det är tänkt. Både regeldokumentet och handläggningsordningen ses över i ett arbete som pågår just nu i samarbete med avdelningen för stöd till utbildning och forskning. Rapporten från utvärderingen kan du ta del av här:

Utvärdering av regler för kurs- och utbildningsplaner 230419 (pdf)

Workshop om ämne på HDa

I UFNs regi hölls den 27 april en workshop på temat ämne. Syftet var att ge underlag för UFNs fortsatta arbete med ämne genom att undersöka hur vi på Högskolan Dalarna ser på ämne i relation till utbildning och forskning, och sambandet däremellan. Inbjudna var bland annat rektorer, prefekter med proprefekter, UFN-ledamöter samt minst en ämnesföreträdare per institution. Sammantaget deltog ett tjugotal personer i en diskussion om var vi står i nuläget, var vi vill vara om tio år och hur vi ska ta oss dit. Särskilt inbjudna att hålla ett förberett inlägg i diskussionen var Tomas Axelsson, Kenneth Carling, Anna Ehrenberg och Anne Persson (extern utredare av bland annat ”Teknik 500”). UFN tar med underlaget som skapades i det fortsatta arbetet med ämne på Högskolan Dalarna.

Nya examenstillstånd

Under mars och april har nämndens examensutskott, XU, hanterat examenstillståndsansökningar från turismvetenskap som planerar att ansöka om ett masterområde hos UKÄ. I detta XU deltog, förutom dekanerna och externa sakkunniga, Thomas Sedelius. Dekanerna har vidare rådfrågats i samband med inrättandet av en utbildning mot högskoleexamen inom produktionsteknik. Vi önskar alla lycka till i fortsatta arbetet!

Under maj och juni planeras XU för italienska samt ämneslärarprogrammet med inriktning teknik. Interna sakkunniga i XU för italienska är Mattias Aronsson och Mats Tegmark. Intern sakkunnig i XU för ämneslärarprogrammet med inriktning teknik är Åsa Wedin.

Granskning av utbildning och forskning

Utbildningsgranskningsutskottet för institutionen för språk och lärande, UGU ISLL, har genomfört granskningar av arabiska och japanska. Du kan läsa rapporterna och utlåtandena här:

Utbildningsvärdering arabiska (pdf, sharepoint.com, inloggning krävs)

Utbildningsvärdering japanska (pdf, sharepoint.com, inloggning krävs)

UFN har tagit emot självvärderingar gällande institutionernas forskning. Dessa har som nästa steg i processen sänts till externa sakkunniga och deras utlåtande väntas komma i augusti.

Se tidigare nyhet: "Utvärdering om forskningsverksamhetens självvärderingar"

Vi har ett resultat!

Valet till Utbildnings och forskningsnämnden, UFN, och Forskarutbildningsnämnden, FUN, är genomfört. Till FUN återvaldes Anna Ehrenberg och Lena Dahlberg (valberedningens förslag). Valdeltagandet låg på 38 procent. Till UFN välkomnas Daniel Brandt, Roger Nyberg, Anders Persson, Ewa Söderberg och Linda Vixner (valberedningens förslag). Valdeltagandet låg på 40 procent.

Det konstituerande mötet ägde rum den 3 maj. På mötet gavs förtroendet att ingå i dekangruppen till Anna Annerberg, Carl Olsmats och Linda Vixner. Fortsatta samtal hålls med rektor för att formera ett stärkt nämnd med utökat nämndstöd för att ta sig an arbetet med att utveckla kvalitetskulturen på Högskolan Dalarna.

Se tidigare nyhet: "Här är de nya ledamötena i UFN och FUN"

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: