Utvärdering av forskningsverksamheten: självvärderingar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utvärderingen genomförs med stöd av externa sakkunniga och institutionernas självvärderingar av forskningsverksamheten granskas av fem sakkunnigkommittéer.
Närbild hand håller penna papper klocka
Jonathan Bergkvist

Institutionernas självvärderingar av forskningsverksamheten är hos de fem externa sakkunnigkommittéerna sedan en tid tillbaka, tillsammans med bland annat respektive institutions bibliometriska underlag som tagits fram utifrån anvisningar av den kollegiala arbetsgrupp som utformat upplägget av forskningsutvärderingen samt Utskottet för granskning av forskningsverksamhet (UGF).

Det framgår i självvärderingarna att det är fem förhållandevis skilda institutionsmiljöer som representerar en stor bredd av olika forskningsdiscipliner och akademiska traditioner som nu utvärderas.

Storleksmässigt skiljer sig också forskningsverksamheten åt. Från institutioner som tidsmässigt har sammanlagt motsvarande drygt 10 heltidstjänster relaterade till forskning till institutioner som tidsmässigt har motsvarande över 30 heltidstjänster, samt exempelvis doktorandmiljöer som består av ett fåtal forskarstuderande som för närvarande går forskarutbildningar utanför den egna institutionen till fullt utvecklad forskarutbildningsverksamhet vid den egna institutionen med över ett 20-tal aktiva forskarutbildningsstuderande.

Skillnaderna ovan indikerar också att upplägget med att respektive institution granskas separat, genom ett externt peer-reviewförfarande av forskare med tydlig anknytning till respektive institutions forskningsområden och de akademiska traditioner som där finns inom fälten, har mycket goda förutsättningar att bli ändamålsenligt och konstruktivt för institutionernas fortsatta utveckling.

Nästa steg i processen

Nästa steg i utvärderingen är intervjuer och inbokade platsbesök, som kommer att genomföras av de externa sakkunniga i maj och juni.

Ta del av institutionernas självvärderingar  

Senast granskad:
Senast granskad: