Nordiskt nätverk skapat inom läs- och skrivforskning

Ett nordiskt nätverk har skapats för att utöka forskning inom läs- och skrivkunskap. Samtliga nordiska länder finns representerade. Nätverkets första konferens hölls vid Högskolan Dalarna.
Bild från en föreläsningssal med föreläsaren längst fram.
Tarja Alatalo, lektor vid Högskolan Dalarna, inviger konferensen. Hennes avhandlingsstudie handlar om lärares möjligheter och hinder för att bedriva skicklig läs- och skrivundervisning i årskurs 1-3.

– Vi vill utöka forskningen om läs- och skrivkunskap på alla nivåer och öka kvaliteten på forskning i allmänhet. Det råder brist på kunnig personal inom det här området, säger Tarja Alatalo, lektor vid Högskolan Dalarna och ansvarig för konferensen.

40 forskare från hela norden

För närvarande ingår 40 forskare i nätverket, som under två dagar har hållit seminarier inom ämnet för att dela kunskap och inspirera varandra. Under konferensens andra dag deltog även runt 80 lärare från regionen.

Marja-Kristiina Lerkkanen, professor vid Jyväskylä universitet i Finland, var först ut av konferensens talare och höll en föreläsning om barns läs- och skrivutveckling och hur den påverkas under skolgången.

I en studie har hon följt barn från förskolan upp till årskurs sju och identifierat en mängd avgörande faktorer för barnets utveckling. De tre grundläggande är lärarens stöd och förmåga att se till både barn med svårigheter och att ge bra utmaningar till de som har lättare för sig, miljön i klassen och förhållandet till de andra barnen, samt hur hemmamiljön för barnet ser ut.

Motivation avtar snabbt

Något som hon också uppmärksammat är att barnets motivation vid skolstarten är hög, men avtar snabbt, och att dåligt motiverade barn i vissa fall kan ha en negativ påverkan på lärarens motivation, och på så sätt leda till en spiral som missgynnar utvecklingen. Det känslomässiga stödet från lärare kan också spela en avgörande roll. Studien visar att barn som ligger på en lägre nivå i sin läs- och skrivkunskap men har bra känslomässigt stöd från läraren ofta kommer upp till samma nivå som de andra barnen så småningom.

Nästa konferens för nätverket kommer att hållas i Stockholm under 2015.

Kontaktperson

Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Institutionen för lärarutbildning