Lärarfortbildning med fokus på elevers skrivande

Högskolan Dalarna har ett starkt fält med forskning kring elevers läs- och skrivutveckling.
Ni får nu chans att ta del av denna forskning och möjlighet att diskutera brinnande aktuella frågor, praktiknära men utifrån forskning och med vetenskaplig förankring.

Välkommen 24/9 till en eftermiddag med fokus på elevers skrivande. Högskolan Dalarna har ett starkt fält med forskning kring elevers läs- och skrivutveckling. Ni får nu chans att ta del av denna forskning och möjlighet att diskutera brinnande aktuella frågor, praktiknära men utifrån forskning och med vetenskaplig förankring.

Datum: 24 september
Tid: 14.00-16.30
Målgrupp: Lärare i åk 1-6, alla skolor i regionen.

Anmäl er gärna i grupp och se föreläsningen tillsammans. Förbered för kort fikapaus med diskussion mellan passen!


Till föreläsningen

Program

14.00 – 14.30 Catharina Nyström Höög, professor i svenska: Skrivning inom olika texttyper. Varför är det så viktigt och hur gör man?


14.30 – 15.10 Tarja Alatalo, docent, lektor i pedagogiskt arbete: Skrivflyt - en förutsättning för framgångsrik skrivutveckling.


15.10 – 15.30 Fikapaus och diskussion om frågor som ges under föreläsningen.


15.30 – 16.10 Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete: Så kan flerspråkighet bli en resurs för skrivande i mellanåren.


16.10 – 16.30 Frågestund och diskussion om frågor som ges under föreläsningen.

Har ni funderingar så kan ni kontakta Sofia Walter, swl@du.se
Välkomna till en spännande och intressant eftermiddag!