Inbjudan till frukost-träff och lärandeforum

Frukost-träff och lärandeforum kopplat till Future-Proof Cities och Dalanoden den 15 december.

Företagsdoktoranderna till forskarskolan Future-Proof Cities Dalanod kommer framöver ha lärandeforum i form av frukost-träffar för de företag och dess anställda som på något sätt är kopplade till doktoranderna. Tanken är att de fyra doktoranderna ska få möjlighet att presentera sitt pågående arbete och forskning under varsitt tillfälle under året där vem som helst av de som är intresserade på företagen har möjlighet att medverka och lära sig mer inom de ämnen som presenteras.

Elnätskapacitet för elbilar och ett elsystem i förändring

Vid den här träffen kommer Borlänge Energis industridoktorand Maria Sandström presentera sina resultat rörande hur hemma-laddning av elbilar påverkar elnätet. Presentationen kommer också ge en överblick över de förändringar som sker i elsystemet och vilka utmaningar och möjligheter elnäten står inför.

Frukostträff fredagen den 15 december

Plats: Ljusgården, Dalarna Science Park, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge

Tid: klockan 08.00–09.30

Kostnad: Gratis

Program:

  • 08.00–08.15 Kaffe och smörgås
  • 08.15–09.15 Presentation av Maria Sandström
  • 09.15–09.30 Frågor och diskussioner

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 8 december 2023.

Anmälan 

Loggor FCP.png

Genomförda frukostträffar

Samhällsplanering för minskad segregation, 17 november 2023
Presentation av resultat kopplat till kommunal samhällsplanering för minskad boendesegregation. Forskningen fokuserar på förutsättningarna att arbeta med frågor som berör social hållbarhet inom den kommunala organisationen, där tidigare forskning visar på vikten av samverkan och koordinering. Utforskning görs av hur detta arbete utförs i samhällsbyggnadspraktiken, där olika professioner möts och många frågor ligger i ett organisatoriskt mellanrum. Presentationen kommer också ge en överblick över kunskapsläget kring boendesegregation med utblickar mot vad som händer i andra kommuner och på nationell nivå.

Föredragande: Sara Svensson, Borlänge kommuns industridoktorand

Hållbara samarbeten i staden, 6 oktober 2023
Presentation av resultat kopplat till samarbeten och hållbara affärsmodeller i staden. Djupdykning i frågor om hur samarbeten och affärsmodeller mellan det privata och offentliga kan skapa och förstöra hållbara värden. Genomgång av strategier för hur dessa samarbeten kan stödja övergången till en mer hållbar ekonomi i staden. Presentationen ger klarhet i begrepp som ”hållbar affärsmodell”, ”offentlig-privat samverkan”, och ”ekonomisk hållbarhet”.

Föredragande: Johanna Mattsson, Tunabyggens företagsdoktorand

Klimatpåverkan från byggnader, 24 mars 2023
Genomgång av resultat kopplat till LCA-analys (livscykelanalys) för pågående och tidigare projekt. Visning av framtagen excelmodell kopplat till LCA-beräkningar som kan användas som lathund för att snabbt och enkelt kunna göra klimatsmarta materialval. 

Föredragande: Thomas Jungell, Kopparstadens företagsdoktorand 

Senast granskad:
Senast granskad: