Inbjudan till frukost-träff och lärandeforum

Frukost-träff och lärandeforum kopplat till Future-Proof Cities och Dalanoden den 24 mars.

Företagsdoktoranderna till forskarskolan Future-Proof Cities Dalanod kommer framöver ha lärandeforum i form av frukost-träffar för de företag och dess anställda som på något sätt är kopplade till doktoranderna. Tanken är att de fyra doktoranderna ska få möjlighet att presentera sitt pågående arbete och forskning under varsitt tillfälle under året där vem som helst av de som är intresserade på företagen har möjlighet att medverka och lära sig mer inom de ämnen som presenteras.

Klimatpåverkan från byggnader

Först ut är Kopparstadens företagsdoktorand Thomas Jungell som kommer delge sina intressanta resultat kopplat till LCA-analys (livscykelanalys) för några pågående och tidigare projekt, bland annat Furiren och Kungsgården, som arbetats fram under hösten. Han kommer även visa framtagen excelmodell kopplat till LCA-beräkningar som kan användas som lathund för att snabbt och enkelt kunna göra klimatsmarta materialval. Excelfilen kommer i efterhand finnas tillgänglig gratis för alla intresserade deltagare.

Varmt välkomna önskar Dalanodens företagsdoktorander Thomas Jungell samt Maria Sandström, Johanna Matsson och Sara Svensson.

Frukostträff fredagen den 24 mars

Plats: Kopparstadens huvudkontor på Västermalmsvägen 26 i Falun

Tid: klockan 08.00–09.30

Kostnad: Gratis

Program:

  • 08.00–08.15 Kaffe och smörgås
  • 08.15–09.15 Presentation av LCA och materialval av Thomas Jungell
  • 09.15–09.30 Frågor och diskussioner

Anmälan

Anmäl dig senast 17 mars

Anmälan sker via följande länk

 

Loggor FCP.png

Senast granskad:
Senast granskad: