Vill du vara med och göra skillnad?

Hur accelererar vi arbetet mot att simultant nå sociala mål och en klimatanpassad omställning? Nu planerar vi för ytterligare en omgång inom företagsforskarskolan Future-Proof Cities, vi söker fler samarbetsföretag och fler doktorander.

Tvärvetenskaplig forskning

Future-Proof Cities är en forskarskola med fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om framtidens utmaningar. Vi ska göra skillnad genom tvärvetenskapliga forskningsprojekt som stärker konkurrenskraften drivna i samarbete med näringslivet.

I september 2022 kan vi ansöka om en utökning av forskarskolan så nu söker vi fler doktorander och samarbetsföretag som vill:

  • vara med och påskynda er omställningsresa med minskad risk
  • utmana er själva genom en vid företaget anställd doktorand
  • tillsammans med forskare vara med och besvara samhällsrelevanta frågeställningar
  • i samarbete med  andra företag och forskare inom FPC+ se morgondagens ledare träda fram

"För företagen finns möjlighet till ett nätverk av kompetenser att rådfråga vid beslut. Det finns möjlighet till ökad kunskap hos företagets organisation – viktig att ta den möjligheten och till sist är signalerar företaget tydligt intern och externt att företaget tar hållbarhetsfrågorna på allvar och aktivt arbetar med dem på kort och lång sikt."

Emma Björkenstam, Områdeschef Norr, ByggDialog AB och företagskoordinator inom FPC

Möte 22 juni

Tillsammans med några av landets och ledande forskare och företag samskapar vi ny unik kunskap baserat på företagens och verksamheternas egna utmaningar. 

Den 22 juni är intresserade företag välkommen till Radisson i Uppsala. Vill du vara med anmäler du dig till Eva Wännström, Eva.Wannstrom@hig.se senast torsdag 16 juni. Lämna kontaktuppgifter och information om eventuella allergier inför lunchen. 

Vi inleder dagen med en gemensam lunch klockan 12.30 och beräknas avrunda runt 16.00. Dagens program innehåller bland annat:

  • Inledning av nodledare Eva Thorin och Christopher Bales
  • Resilienta och hållbara städer, FPC-forskningsledare, Stephan Barthel
  • Presentation av forskarskolan, FPC-föreståndare, Patrik Thollander
  • Nyttan från företagens sida att delta i en företagsforskarskola, FPC företagskoordinator, Emma Björkenstam, ByggDialog AB.
  • Erfarenheter från tidigare forskarskolor, Reesbe och Reesbe+ av företagsforskarskoleföreståndare, Mathias Cehlin
  • Gruppdiskussioner om mål, utbyte, vision, LOI

Om Future-Proof Cities

Forskarskolan har en stark tvärvetenskaplig forskningsprofil och har redan efter cirka två år resulterat i flera nya forskningsprojekt mellan akademi och företag. Vi utrustar morgondagens ledare inom hållbar stadsutveckling eftersom våra doktorander blir anställda i näringslivet. Därigenom får ni en intern expert som tar fram ny kunskap och bevakar ert intresseområde. Företagsforskarskolan drivs sedan 2020 av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet. FPC är en satsning som sker i nära samverkan och finansieras av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KKS).

Doktorander i forskarskolan

Som anställd företagsdoktorand i forskarskolan ägnas 80 procent av tiden åt forskarutbildning och 20 procent till medverkan i företagets övriga verksamhet. Doktoranderna medverkar i intressant forskning som blir direkt nyttiggjord i företagen samtidigt som de skapar nätverk inom både akademi och näringsliv inom ämnesområdet. Doktoranderna är placerade både på ett företag och vid ett lärosäte.

Företagens medverkan och finansiering

Doktorandtjänsterna är till 50 procent av externfinansierade och 50 procent av företaget som anställer doktoranden. Utöver en företagsdoktorand kan ett begränsat antal medarbetare delta i företagsforskarskolans doktorandkurser, samt medverka på de årliga höst- och vårmötena.

Kontakt

Vill du veta mer om möjligheterna i Dalarna? Kontakta:

Chris Bales, Professor i energiteknik
cba@du.se
023-77 87 07

Mats Rönnelid, Professor i energiteknik
mrd@du.se
023-77 87 12

Senast granskad:
Senast granskad: