Covid-19 och besöksnäringen

Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi och centrumledare för CeTLeR, Centrum för besöksnäringsforskning, svarar på frågor hur turismen påverkas av coronapandemin.

Berg

Hur påverkas besöksnäringen av covid-19?

Besöksnäringen blir enormt påverkad, både lokalt och regionalt i Dalarna, i Sverige och globalt. Hotell-restaurang, transportsektorn och aktivitets- och researrangörer har stora ekonomiska problem, många människor förlorar sina arbetstillfällen och vi kommer att se ett flertal konkurser. Detta påverkar även en massa andra branscher som har affärsresor och som är beroende av lokal service och transporter som är knutna till turismen.

Hur kommer covid-19 påverka besöksnäringen på sikt?

Denna kris kommer mest troligt att påverka besöksnäringen även på lång sikt eftersom den kan förändra människors sätt att tänka kring resande och de risker som dagens globaliserade värld för med sig. Många forskare och debattörer knyter redan nu det förändrade resmönstret och de nya konsumtionsbeteenden som växer fram till en möjlig övergång till ett mer hållbart sätt att förhålla sig till resande för nöjes skull.

En genomgripande långsiktig förändring som vi redan ser början på är det drastiskt minskade affärsresandet och övergången till digitala möten och hemarbete. Flera företag säger redan nu upp sina kontorslokaler och uppmanar personalen att jobba hemifrån. Detta ställer nya krav på arbetslivets organisering och hur enskilda fattar beslut kring boende och relationen mellan arbete och fritid.

På sikt kan vi se ett förändrat boende och resmönster i samhället om arbetsplatserna inom sektorer som inte kräver fysiska möten inte har en fysisk lokalisering där anställda måste befinna sig. Dessa mer genomgripande samhällsförändringar påverkar också besöksnäringen eftersom efterfrågan på exempelvis restaurangmat kan förändras rent geografiskt. Även hotellen i storstäderna mister affärsresenärerna som sitt huvudsakliga kundunderlag.

Krisen visar hur central besöksnäringen är och vilken drivkraft den är för ekonomin i stort. Den visar också vilken problematisk situation de anställda inom besöksnäringen har, vilka osäkra anställningskontrakt och hur instabil deras arbetsmarknad är, vilket kommer att påverka möjligheten att rekrytera personal i framtiden.

Tror du att det kan komma något positivt ur det här för besöksnäringen?

I krisens spår föds det samtidigt en hel del nya innovationer, både när det gäller produktinnovationer men även inom arbetsorganisation och sociala innovationer, som kan vara positiva på sikt. Här ser vi redan nu hur detaljhandeln allt snabbare flyttas över till digitala kanaler, hur restauranger utvecklar koncept för hemleveranser och hur nya sätt att organisera evenemang utvecklas som en följd av pandemins restriktioner. De som blir vinnare är de besöksmål och destinationer som lyckas ställa om till de nya förutsättningarna till exempel de som kan erbjuda smittsäkra upplevelser framförallt utomhus, som inte kräver så långa resor.

Senast granskad:
Kontakt
Susanna Heldt Cassel
Professor kulturgeografi
Senast granskad: