Avfallshantering

Här kan du läsa om var du ska sortera olika typer av avfall i Högskolan Dalarnas lokaler.

Avfallskärl

Genom att sortera ditt avfall kan det komma till nytta och bli material i nya produkter. Bättre hantering av avfall är en prioriterad fråga både i Sverige och inom EU. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att så mycket som möjligt av material och energi ska återvinnas.

På Högskolan Dalarna töms avfallskärl och sorteringsstationer regelbundet av våra lokalvårdare.

Läs mer om hur du kan sortera rätt och hur olika typer av avfall tas omhand (Sopor.nu - Sveriges avfallsportal)

Läs mer om vad Högskolan Dalarna gör på miljöområdet

Så här sorterar du olika material

Brännbart - ofarligt material som inte passar i något annat kärl och som brinner av egen kraft - kärl finns i korridorer, sorteringsstationer och pentryn.

Farligt avfall - lampor, batterier, elektronik, kemikalier och annat farligt avfall - lämnas till vaktmästeriet.

Glas - flaskor, burkar med mera (ej lock och kapsyler) - använd samma kärl för färgat och ofärgat glas, kärl finns i sorteringsstationer och pentryn.

Matavfall - matrester, bröd, kaffesump, äggskal samt hushållspapper och servetter (men inte snus eller tuggummi) - kärl finns i sorteringsstationer och pentryn.

Metallförpackningar - konservburkar, kapsyler, aluminiumfolie med mera - kärl finns i sorteringsstationer och i vissa pentryn.

Pant - flaskor och aluminiumburkar som har ett pantmärke - kärl finns i korridorer, sorteringsstationer och i vissa pentryn.

Papper - vanligt skrivpapper, kopieringspapper, tidningar, broschyrer - lämnas i soptunna i närmaste kopieringsrum.

Pappersförpackningar - förpackning utan vågigt mellanskikt t.ex. mjölkförpackningar, pastapaket, presentpapper (ej korkar eller lock) - kärl finns i sorteringsstationer och i vissa pentryn, kan också lämnas med papper. 

Plast - förpackningar av plast som plastpåsar, bärkassar, plastburkar, frigolit - kärl finns i korridorer, pentryn och sorteringsstationer.

Wellpapp - kartong med vågigt mellanskikt t.ex. lådor och emballage - lämnas i närmaste kopieringsrum.

 

Senast granskad:
Kontakt
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Senast granskad: