Institutionen för information och teknik

Institutionen för information och teknik (IIT) har en internationell och tvärvetenskaplig grundutbildnings- och forskningsmiljö.

Om institutionen

Merparten av vår personal och våra studenter finns på campus i Borlänge.

Vi erbjuder både svensk- och engelskspråkiga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Vår undervisning bedrivs på campus och på distans. Utbildningarna är utformade med krav på anställningsbarhet, vetenskaplig förankring och internationalisering. 

Nyheter

Den här veckan har vi från arbetsgivarsidan gått igenom återkopplingen från facken på risk- och konsekvensanalysen, så långt som vi hade kommit förra fredagen.

Finansiering för 2 forskningsprojekt har beviljats i samarbete med GKN Aerospace Sverige, som är projekt koordinator för både projekt.

Som utlovat kommer några rader om arbetet med våra besparingar och vår utveckling framåt.

Till nyhetsarkivet

Kalender

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning.

Ledningsrådet består av:

Beslut och protokoll inom IIT

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

Huvudarbetsmiljöombud och arbetsmiljöombud

Huvudarbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombud