Institutionen för information och teknik

Om institutionen

Institutionen för information och teknik har en internationell och tvärvetenskaplig grundutbildnings- och forskningsmiljö. Vi erbjuder både svensk- och engelskspråkiga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Merparten av vår personal och våra studenter finns på campus i Borlänge. Vår undervisning bedrivs på campus och på distans. Utbildningarna är utformade med krav på anställningsbarhet, vetenskaplig förankring och internationalisering.

Nyheter

Högskolan har tillsammans med Uppsala universitet, Karlstads universitet, Mälardalens högskola, RISE Research Institutes of Sweden AB och Sveriges lantbruksuniversitet beviljats ett femårigt anslag från Energimyndigheten för att bilda kompetenscentrum för solel som ska ledas av Uppsala universitet.
Juveria Shah is a master’s student in Data Science, and Puneet Saini a Ph.D. student in the Energy department at DU, and have won the NRGY Hub Open Data Challenge.
Fler nyheter

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet 2021 består av:

Beslut och protokoll inom IIT

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

 • Datateknik
 • Grafisk teknologi
 • Informatik
 • Mikrodataanalys
 • Statistik
 • Energiteknik
 • Byggteknik
 • Materialteknik
 • Matematik
 • Maskinteknik
 • Industriell ekonomi
 • Fysik
 • Entreprenörskap och innovationsteknik