Institutionen för information och teknik

Om institutionen

Institutionen för information och teknik har en internationell och tvärvetenskaplig grundutbildnings- och forskningsmiljö. Vi erbjuder både svensk- och engelskspråkiga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Merparten av vår personal och våra studenter finns på campus i Borlänge. Vår undervisning bedrivs på campus och på distans. Utbildningarna är utformade med krav på anställningsbarhet, vetenskaplig förankring och internationalisering.

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet består av:

Beslut och protokoll inom IIT

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

 • Datateknik
 • Grafisk teknologi
 • Informatik
 • Mikrodataanalys
 • Statistik
 • Energiteknik
 • Byggteknik
 • Materialteknik
 • Matematik
 • Maskinteknik
 • Industriell ekonomi
 • Fysik
 • Entreprenörskap och innovationsteknik