Institutionen för information och teknik

Institutionen för information och teknik (IIT) har en internationell och tvärvetenskaplig grundutbildnings- och forskningsmiljö.

Om institutionen

Merparten av vår personal och våra studenter finns på campus i Borlänge.

Vi erbjuder både svensk- och engelskspråkiga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Vår undervisning bedrivs på campus och på distans. Utbildningarna är utformade med krav på anställningsbarhet, vetenskaplig förankring och internationalisering. 

Nyheter

Inflyttningen till nya Campus Borlänge närmar sig och högskolan vill höra din åsikt! Besvara en enkät för att bidra till den bästa förberedelsen för flytten. Samtidigt bjuds du in att delta i de sista platsbesöken inför inflyttningen.

I garaget under nya Campus Borlänge kommer ett antal parkeringar finnas att hyra. Nu har du möjlighet att lämna din intresseanmälan för att boka ett parkeringsabonnemang. Observera att högskolan inte hanterar administrationen.

All uppsamlingstentamen i sal på Campus Borlänge inför terminsstart hösten 2024, är inställd på grund av campusflytten. Onlinetentamen kommer ske i huvudsak vecka 34-35. 

Finansierade genom Foundation for the Scientific and Technological Development of Ceará – FUNCAP (Brasilien), projektet syftar till att initiera ett internationellt samarbete med Postgraduate Program in Teleinformatics Engineering (PPGETI) vid Federal University of Ceará (FUC, Brasilien).

Till nyhetsarkivet

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning.

Ledningsrådet består av:

Beslut och protokoll inom IIT

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

Huvudarbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombud