Nya Campus Borlänge

Utvecklingen av nya Campus Borlänge är ett viktigt projekt för högskolan. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö och arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet.

Vy över hög byggnad på vintern med frostiga träd i förgrunden. På byggnaden pågår arbete med att sätta solpaneler.
Vy från byggarbetsplatsen. Archus
Besök nya campus

Välkommen på platsbesök
Varje månad erbjuds flera tillfällen då du har möjlighet att delta på platsbesök på nya Campus Borlänge och ta del av en visning på arbetsplatsen. Föranmälan krävs. 

Till anmälan för platsbesök

Modernt, flexibelt och kreativt

Högskolans nya lokaler i Borlänge är belägna mitt i Borlänge centrum. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö och arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet. Genom den centrala placeringen ges nya förutsättningar för ökad samverkan. 

Hållbarhet och transparens har varit viktiga ledord i utformningen av byggnaden. Stora delar av fasaden, främst mot parksidan, kommer att fyllas av solceller. Terrasserna på samma sida kommer att ha fasadytor av trä. Bottenvåningen kommer att öppnas upp med stora glasytor för att synliggöra verksamheten. Byggnaden har ingen tydlig fram- eller baksida, istället blir det två "framsidor" med olika uttryck.

En byggnad med gräsmatta framför sig
Förutom trä och glas kommer även solpaneler återfinnas på stora delar av fasaden framförallt mot Liljeqvistska parken. Archus

Lärmiljöer för aktivt lärande

Lärmiljöerna står för den största förändringen jämfört med nuvarande campus. Studie- och arbetsmiljön på nya Campus Borlänge ska vara attraktiv. Lokalerna ska vara flexibla och anpassningsbara på ett helt nytt sätt för att möta dagens och framtidens behov. Lärosalar och grupprum ska utformas och utrustas för nästa generationens lärande med fokus på förutsättningar för aktivt lärande och nya pedagogiska metoder. Hela campuset ska ha stöd för hybridundervisning – både i lärmiljöerna och studiemiljöerna. 

Fem utgångspunkter är centrala i arbetet att skapa lärmiljöerna, lärmiljöerna ska vara:

  • Flexibla och därmed möjliggöra olika arbetsformer, ha många användningsområden och stötta olika former av deltagande.
  • Inkluderande och därmed tillgängliga och skapa likvärdiga förutsättningar att delta i undervisning.
  • Utvecklande: Lärare ska kunna välja och anpassa en miljö för att stödja vald undervisningsform/didaktiskt val och samtidigt bjuda in och inspirera lärare och studenter att prova nya arbetsformer.
  • Studentaktiva och möjliggöra kollaborativa och studentaktiva undervisningsformer.
  • Attraktiva: Studenter och personal ska vilja vistas i miljön.
  • Utformningen och utrustningen på campus i form av möbler och teknik ska på olika sätt främja dessa utgångspunkter. 

Kolla in lokalerna nya Campus Borlänge 

Bakgrund – därför behövs ett nytt campus

Högskolan Dalarnas nuvarande lokaler på Röda vägen i Borlänge har använts sedan 1990-talet. För cirka fem år sedan identifierades ett behov att renovera och lyfta lokalerna till en bättre standard, alternativt hitta en ny lokalisering för hela högskolans verksamhet i Borlänge.

I oktober 2019 beslutade högskole­styrelsen om en flytt till det så kallade Liljanhuset i centrala Borlänge. Utredning och förprojektering har pågått sedan dess och i oktober 2021 fattade högskolans styrelse beslut att fullfölja flytten, baserat på framtagna program­handlingar och en förnyad kostnadskalkyl. 

Fastighetsägaren Diös utvecklar byggnaden i nära samverkan med Högskolan Dalarna och byggentrepenören NCC genom partnering. Arkitekt för bygget är Borlängeföretaget Archus. Bygglov erhölls i februari 2022. 

 

Senast granskad: