Nya Campus Borlänge

Utvecklingen av nya Campus Borlänge är ett viktigt projekt för högskolan. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö och arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet.
Gatuvy med en beige byggnad med träd utanför,
Vy över nya Campus Borlänge från Stationsgatan, Borlänge. Illustration av Archus

Om projektet

Bakgrund

Högskolan Dalarnas nuvarande lokaler på Röda vägen i Borlänge har använts sedan 1990-talet. För cirka fem år sedan identifierades ett behov att renovera och lyfta lokalerna till en bättre standard, alternativt hitta en ny lokalisering för hela högskolans verksamhet i Borlänge. I oktober 2019 beslutade högskole­styrelsen om en flytt till det så kallade Liljanhuset i centrala Borlänge. Utredning och förprojektering har pågått sedan dess och i oktober 2021 fattade högskolans styrelse beslut att fullfölja flytten, baserat på framtagna program­handlingar och en förnyad kostnadskalkyl. 

Om de nya lokalerna

Högskolans nya lokaler i Borlänge är belägna mitt i Borlänge centrum. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö och arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet. Genom den centrala placeringen ges nya förutsättningar för ökad samverkan. 

Fastighetsägaren Diös utvecklar byggnaden i nära samverkan med Högskolan Dalarna och byggentrepenören NCC genom partnering. Arkitekt för bygget är Borlängeföretaget Archus. Bygglov erhölls i februari 2022.

Välkomnande från flera håll

Hållbarhet och transparens har varit viktiga ledord i utformningen av byggnaden. Utvändigt präglas fasaden av ett stormaskigt plåtnät och kommer att upplevas olika beroende på ljuset. Stora delar av fasaden, främst mot parksidan, kommer att fyllas av solceller. Terrasserna på samma sida kommer att ha fasadytor av trä. Bottenvåningen kommer att öppnas upp med stora glasytor för att synliggöra verksamheten. Byggnaden har ingen tydlig fram- eller baksida, istället blir det två "framsidor" med olika uttryck.

Lärmiljöer för aktivt lärande

I byggnaden finns ett genomgående stråk till de båda entréerna. Besökaren kommer mötas av rymd, och i mitten av stråket finns ”kunskapstrappan” – en naturlig mötespunkt. I anslutning till trappan finns biblioteket. 

Lärmiljöerna står för den största förändringen jämfört med nuvarande campus. Lärosalar och grupprum utformas och utrustas för nästa generationens lärande med fokus på förutsättningar för aktivt lärande och nya pedagogiska metoder.

Korta fakta om nya Campus Borlänge
  • Byggstart: Förberedande rivningsarbeten från februari 2022
  • Färdigt: Maj 2024, studenter välkomnas höstterminen 2024
  • Lokalarea: 13 300 kvm
  • Hyresvärd: Diös
  • Entreprenadkostnad: 400 mnkr
  • Årshyra: 27 mnkr
  • Hyresperiod: Juni 2024 – maj 2039
En byggnad med gräsmatta framför sig
Blivande Högskolan Dalarna sett från Liljeqvistska parken mitt i centrala Borlänge. Illustration av Archus
Senast granskad: