Provjobba på nya campus i våra visningskontor

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu finns två visningskontor iordningställda på Campus Borlänge som visar hur kontoren på nya campus kommer att se ut. Kontoren kan bokas och du kan redan nu få upplevelsen av att jobba på nya campus där återbrukade möbler blir verklighet.
Vy över kontorsarbetsplats. Skrivbordet är i ek, ljudabsorbent och anslagstavla är i grönt.
Välkommen att arbeta på visningskontoren på Campus Borlänge, vid studenttorget. Renée Wingero

I arbetet med gestaltningen av nya campus fanns tidigt en idé om att se över möjligheten till att återbruka möbler som högskolan redan har istället för att allt skulle köpas in nytt.
– Under ombyggnationen av A-huset på Campus Falun provade vi detta koncept och sedan dess har möjligheterna till detta arbete utökats och är ett viktigt led i högskolans arbete för en hållbar utveckling, säger Daniel Bergvin, projektledare, avdelningen för fastighets- och campusplanering.

Stort bidrag till minskade utsläpp

Ett arbete har gjorts för att inventera vilka möbler som skulle vara möjliga att återbruka och att systematisera hanteringen av möblerna. Redan nu har vissa typmöbler gjorts om och fått nytt liv, och det är några av dessa som återfinns i visningskontoren. Under våren kommer möbler succesivt att bytas ut på campus och renoveras, vissa av möblerna kommer komma åter i sin nya kostym och andra väntar på nya campus direkt. Under tiden kommer de möbler som plockas bort ersättas med andra möbler men som fyller samma funktion.

En hylla med gröna dörrar.
Gamla bokhyllor har fått nytt liv där skåpsluckor har tillkommit. Renée Wingero


– I dagsläget är det 1650 stycken möbler som ska återbrukas i olika former om alla upphandlingar går i lås. En av de 1650 enheterna är bibliotekshyllorna som är 750 hyllplan, men de räknas alltså som en enhet, säger Daniel Bergvin.

Visningskontoren fyller två syften:

  • Kunna prova hur de återbrukade möblerna fungerar praktiskt.
  • Möjliggöra för alla medarbetare att få en tydlig bild av hur det kommer se ut på nya campus.

Den analys som föregått arbetet med att undersöka möjligheten till återbruk visar att cirka hälften av alla utsläpp kopplat till möblerna bör sparas genom det återbruk som görs kontra nyköp.

För att veta vad som är möjligt att göra med högskolans möbler har ett antal provmöbler gjorts via ett lokalt snickeri, till exempel förvaringsmöblerna i kontor som har fått ny sockel och luckor. Det lokala snickeriet har även renoverat skrivbord och mötesbord till nyskick.
– Sen har vi gjort hållbarhetstester på en undervisningsstol som vi vill sätta hjul på för att den ska blir mer flexibel och lite högre än dagens stol och här har medarbetare inom materialteknik på institutionen för information och teknik hjälpt till med tester, berättar Daniel Bergvin.

Boka visningskontoren!

Visningskontoren återfinns vid studenttorget på entréplan på Campus Borlänge och kan enkelt bokas via TimeEdit:

  • 2A: 103G
  • 2A: 103H  

Jordnära färgsättning

– Många av möblerna på Campus Borlänge är av bok och det har också tagits hänsyn till i färgvalen på nya campus, säger Daniel Bergvin.
Kontoren kommer att ha en textilmatta i en mullvadsnyans och väggarna är gröngrå och ljusare ton av mörkröd på dörrpartierna. Både väggarna har rätt färg i visningskontoren och mattan är densamma, dock saknas det mörkröda som skapar en kontrast.

Mötesrummen ska ha en omfamnande känsla och där har mustigare färger valts. Här kommer mörkröd återfinnas på möblerna och väggarna har en tegelrosa nyans.

Fördelning kontorsarbetsplatser

Just nu pågår en inventering kring vilka behov respektive institution och verksamhet har när det gäller kontorsarbetsplatser, även vissa önskemål kring samband och placering tas upp där. Därefter kommer förslag på placering av avdelningar att göras för att sedan justeras och godkännas i dialog med verksamheterna.

På nya Campus Borlänge kommer det både finnas kontorsarbetsplatser i öppet landskap, enskilt rum och delat kontor.

Kontorsytorna återfinns främst på plan 2 och 3. På plan 3 återfinns både personalmatsal och terrass med utsikt över Liljeqvistska parken samt vilorum, avslappningsrum och massagerum.  

Hus i trä i en park.
Med direkt utgång från personalmatsalen återfinns terrasser med olika sittmöjligheter för medarbetare på plan. Studenterna har egna terrasser en våning ned. Archus
Senast granskad:
Senast granskad: