Utvecklingsprojekt

Högskolan Dalarna är en organisation i ständig rörelse. Ta del av högskolans aktuella större utvecklingsprojekt samt projektverktyget PPS OnLine.

Byte av lärplattform

Högskolan kommer under 2024 att byta lärplattform, från Blackboard Learn till Canvas, både för kursrum och programrum. Projektet kommer att pågå till hösten 2024.

Mer om bytet av lärplattform

Stödsystem för digital tentamen  –  Inspera

För att utveckla arbetet med digitala tentamina införs ett sammanhållet systemstöd för digital tentamen. Parallellt med att systemstödet testas görs också en översyn av de rutiner som finns kopplat till digital tentamen.

Mer om nytt systemstöd för digital tentamen

Utvecklingen av nya Campus Borlänge

Högskolan Dalarnas nya lokaler och utvecklingen nya Campus Borlänge är ett viktigt projekt för högskolan. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö för studenter och medarbetare. Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet. Högskolans nya campus i Borlänge ska stå klart under 2024, verksamheten startar till hösteterminen 2024. 

Mer om utvecklingen av nya Campus Borlänge

Utveckling av kvalitetssystem

Högskolan Dalarna arbetar med att utveckla och förstärka nuvarande kvalitetssystem för utbildning och forskning. Utvecklingen av kvalitetssystemet kommer att samordnas med universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av vårt kvalitetssystem 2024.

Mer om utvecklingen av kvalitetssystem

Projektverktyg PPS OnLine

PPS ger stöd för samarbete i ett projekt. PPS består av rollbeskrivningar, beskrivningar av vad varje roll arbetar med, färdigheter som förklarar hur man gör i praktiken, samt verktyg och mallar för att hantera information och överenskommelser.

Du behöver vara inloggad på medarbetarwebben för att på den här sidan se inloggningsuppgifterna till PPS OnLine.

Gå till PPS OnLine

Senast granskad:
Senast granskad: