Utvecklingsprojekt

Högskolan Dalarna är en organisation i ständig rörelse. Ta del av högskolans aktuella större utvecklingsprojekt samt projektverktyget PPS OnLine.

Utvecklingen av nya Campus Borlänge

Högskolan Dalarnas nya lokaler och utvecklingen nya Campus Borlänge är ett viktigt projekt för högskolan. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö för studenter och medarbetare. Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet. Högskolans nya campus i Borlänge ska stå klart under 2024, verksamheten startar till hösteterminen 2024. 

Mer om utvecklingen av nya Campus Borlänge

Användning av arbetsplatser på Campus Falun

Högskolan är i stort behov av att optimera kontorsytor och arbetsplatser. Idag står många kontor tomma större delen av tiden, samtidigt saknas fysiska arbetsplatser till medarbetare. Innan 20 mars 2023 ska modulerna (språkhuset) utrymmas, vilket leder till ett behov av cirka 50 fysiska arbetsplatser på Campus Falun.

Mer om användning av arbetsplatser på Campus Falun

Projektverktyg PPS OnLine

PPS ger stöd för samarbete i ett projekt. PPS består av rollbeskrivningar, beskrivningar av vad varje roll arbetar med, färdigheter som förklarar hur man gör i praktiken, samt verktyg och mallar för att hantera information och överenskommelser. För att komma åt PPS OnLine behöver du logga in i verktyget. Länk till verktyget samt inloggningsuppgifter hittar du som är inloggad på medarbetarwebben.

Senast granskad:
Senast granskad: