Utvecklingsprojekt

Högskolan Dalarna är en organisation i ständig rörelse. Ta del av högskolans aktuella större utvecklingsprojekt samt projektverktyget PPS OnLine.

Byte av lärplattform

Högskolan kommer under 2024 att byta lärplattform, från Blackboard Learn till Canvas, både för kursrum och programrum. Projektet kommer att pågå till hösten 2024.

Mer om bytet av lärplattform

Projektverktyg PPS OnLine

PPS ger stöd för samarbete i ett projekt. PPS består av rollbeskrivningar, beskrivningar av vad varje roll arbetar med, färdigheter som förklarar hur man gör i praktiken, samt verktyg och mallar för att hantera information och överenskommelser. För att komma åt PPS OnLine behöver du logga in i verktyget.

PPS OnLine

Utvecklingen av nya Campus Borlänge

Högskolan Dalarnas nya lokaler och utvecklingen nya Campus Borlänge är ett viktigt projekt för högskolan. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö för studenter och medarbetare. Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet. Högskolans nya campus i Borlänge ska stå klart under 2024, verksamheten startar till hösteterminen 2024. 

Mer om utvecklingen av nya Campus Borlänge

Senast granskad:
Senast granskad: