Nytt systemstöd för digital tentamen

För att utveckla arbetet med digitala tentamina införs ett sammanhållet systemstöd för digital tentamen. Parallellt med att systemstödet testas görs också en översyn av de rutiner som finns kopplat till digital tentamen.

Bakgrund 

Idag genomförs många olika typer av digitala examinationer på högskolan. För att utveckla arbetet med digitala tentamina ytterligare införs ett sammanhållet systemstöd för digital tentamen som kallas Inspera.

Inspera är ett digitalt system för skapa tentor och göra tentor, bedöma tentor, lämna ut tentor samt arkivera dem. 

Högskolan har beslutat att lärosätesägda datorer vid digital salstentamen ska användas, och som ett led i detta kommer tentamenssalen på Campus Falun att utrustas med datorer för att kunna testa Inspera. 

Tidplan

November 2023 – februari 2024:

 • Pilot pågår: Test av Inspera i tentamenssal på Campus Falun. 

Våren 2024: 

 • Beslut om fortsatt användning av Inspera.

Organisation för projektet 

Projektet drivs av Avdelningen för stöd i utbildning och forskning men samarbetar nära med representanter från institutionerna. Under projektet samarbetar projektgruppen även aktivt med avdelningen för IT och digital infrastruktur och avdelningen för studentservice och utbildningsadministration. 

 • Styrgrupp:
  • Chef avdelningen för stöd i utbildning och forskning
  • Chef avdelningen för IT och digital infrastruktur
  • Chef avdelningen för studentservice och utbildningsadministration
  • Elisabeth Nerpin, representant för institutionerna
 • Projektgrupp:
  • Karl Sohlgren – projektledare
  • Andreas Lagerqvist – projektledare
  • Emma Jernqvist
  • Monica Eriksson
  • Roger Westlund
  • Nathalie Jangnäs
  • Lisa Eliasson
  • Jasper Metselaar

Pilotprojekt 

Högskolan provar nu det digitala verktyget Inspera som är ett systemstöd för digital tentamen. Nu söker vi efter dig som har tentamen november 2023 till juni 2024, och erbjuder möjligheten att använda det digitala verktyget. 

Din tentamen måste uppfylla följande kriterier för att du ska kunna vara en del av piloten: 

 • Tentamen skrivs på plats på Campus Falun.
 •  Max 42 studenter på plats som ska delta på Campus Falun.
 • Har du studenter som skriver på annan ort får de göra det övervakat och på papper (enligt reglerna för att tentera på annan ort, alltså inte online i Zoom), vilket kan medföra visst extraarbete för dig som lärare.
 • Tentamen innehåller inte rituppgifter som behöver fotas eller skannas.
 • Tentamen ska infalla perioden november 2023 till juni 2024.
 • Du har tid för att delta på några kortare utbildningsinsatser för att lära dig systemet Inspera.
Jag vill prova Inspera!

Anmäl ditt intresse att vara en del av pilotprojektet och prova på Inspera. 

Anmälningsformulär

Som pilot kommer du få utbildning och stöd genom hela processen – både före, under och efter tentamenstillfället av projektgruppen för piloten där representanter från alla berörda parter i processen kring digital tentamen återfinns. Du kommer också få särskilt dedikerade tentamensvärdar, tillgång till en särskild sal med fasta datorer i Falun och teknisk support på plats vid tentamenstillfälle.

Frågor, tankar, idéer?

Senast granskad:
Kontakt

Projektgruppen deltar gärna i olika forum för att informera om hur projektet fortlöper. Det går också bra att ställa frågor eller skicka in synpunkter och förslag via formuläret på webbidan.

Avdelningen för stöd till utbildning och forskning
Senast granskad: