Flytt av Campus Borlänge

Här hittar du samlad information om flytten och förberedelser inför, både för dig som flyttar från Röda vägen och för dig som flyttar från Campus Falun till nya Campus Borlänge.

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Allmän information om flytten

Vem gör vad?

Flera delar av högskolans verksamhet är involverade i flytten av Campus Borlänge. Ansvariga är avdelningen för fastighet- och campusplanering.

En flyttkoordinator kommer att hålla ihop det praktiska med flytten, under sommaren precis som vid tidigare större flyttar högskolan genomfört i närtid. En flyttfirma används för själva flytten och en entreprenadtjänst kommer att säkerställa ur-och in montering av befintlig utrustning, exempelvis labb, och övriga nödvändiga installationsarbeten sker korrekt. 

Vad är mitt ansvar som medarbetare?

Som medarbetare ansvarar du för att ta till dig information om flytten och att följa instruktioner för flytten. Du ansvarar för att packa ditt kontor enligt de instruktioner som kommer att finnas. Det är viktig att du respekterar de tidsramar som finns för att möjliggöra flytten.

När har jag som medarbetare tillgång till lokalerna på nya Campus Borlänge?

Högskolan kommer att börja flytta in på nya campus i månadsskiftet juni/juli enligt plan. Du som medarbetare är välkommen till nya campus från och med 5 augusti alternativt 12 augusti – detta kommer styras av var du får din kontorsarbetsplats på campus. Det innebär att det arbetsmaterial du behöver komma åt mellan tiden du ska ha packat klart tills du är välkommen till lokalerna ansvarar du själv för.

Har du eget material som du avser ta tillbaka till arbetsplatsen som inte finns på ditt arbetsplats idag? Då ska vaktmästeriets inlastning användas. Observera att inget material eller kartonger får lämnas omärkta. 

När kan jag boka lärosalar på nya Campus Borlänge?

Du kan redan nu lära dig mer om de olika salstyperna på nya campus, men det är ännu inte möjligt att boka lokalerna. 
Lärmiljöer på Campus Borlänge och information om lärosalar 

När får jag besked om var jag har min kontorsarbetsplats på nya Campus Borlänge?

I slutet av februari fick prefekterna och högskoledirektören ett första förslag på placering utifrån de behov som de lämnat in till avdelningen för fastighet- och campusplanering. Ambitionen är att placeringen ska vara helt klar på avdelningsnivå under mars, alltså var respektive avdelning ska sitta, därefter är det upp till varje chef att kommunicera var respektive medarbetare placeras. 

När har studenter tillgång till lokalerna på nya Campus Borlänge?

Studenter välkomnas från och med terminsstart, den 2 september. Studenterna kan använda studieytor i Dalarna Science Park och Campus Falun från den 10 juni tills att terminen startar den 2 september. 

Kommer mitt passerkort att fungera på nya Campus Borlänge? 

Nej, du behöver ett nytt passerkort. 

Hur hittar jag på nya campus?  

Översikt över lokalerna.

Vem kan svara på mina frågor om flytten och/eller om nya Campus Borlänge?

För dig som flyttar från Röda vägen till nya Campus Borlänge 

Tidplan – uppdaterad 240312
 • Svarta lådan töms till 1 juli.
 • Huvudbyggnaden och paviljongen töms med början vecka 24. Möblerna kommer tas bort succesivt efter möbeltyp. Observera att tentamenssalarna kommer vara fortsatt möblerade en längre tid. Sista tentamen sker 20 juni. 
 • Högskolan lämnar huvudbyggnaden helt 5 juli. 
 • Högskolan lämnar Hus-P, paviljongen helt 14 juli. 
 • Högskolan lämnar Hus 26 helt den 31 augusti. 
 • Tillgång till arbetsplatser på nya Campus Borlänge från 5 augusti och/eller 12 augusti. Detta kommer styras av var du får din kontorsarbetsplats. 
 • Studenter välkomnas till nya Campus Borlänge 2 september.

Hur länge har jag tillgång till min arbetsplats på Campus Borlänge?

 • Du som har arbetsplats i huvudbyggnaden:
  Om du efter 16 juni behöver ha tillgång till en arbetsplats måste du under april/maj flytta din arbetsplats till hus 26. 
  Se information
 • Du som har arbetsplats i hus 26: 
  Hus 26 kan användas till och med 31 augusti. Du förväntas förhålla dig till tidplanen för flytten och packa enligt uppsatt tidplan. 

Att packa för flytt

Instruktioner kommer under april.

Att rensa inför flytt

Miljörum har upprättats för att det ska vara enkelt att rensa och slänga inför flytten. I miljörummen hittar du fraktioner för sortering är papper, plast, metall, elektronik och porslin/keramik. Har du frågor om var du ska slänga något hör du av dig till support@du.se 

 • Miljörum i hus 26: 
  • Rum 26384, våning 2 (kopieringsrummet)
  • Rum 26280, våning 1
 • Huvudbyggnaden: 
  • Våning 2, vid kopiator/skrivare utanför avdelningen för IT och digital infrastruktur.
  • Våning 1, i anslutning till postfacken.

För dig som flyttar från Campus Falun till nya Campus Borlänge 

Tidplan
 • Tillgång till arbetsplatser på nya Campus Borlänge från 5 augusti och/eller 12 augusti. Detta kommer styras av var du får din kontorsarbetsplats. 
 • Studenter välkomnas till nya Campus Borlänge 2 september.

Att packa för flytt

Instruktioner kommer under april.
 

Att rensa inför flytt

Det är viktigt att rensa ordenligt inför flytten till nya campus. Om du har något utöver det normala som du har rensat ut och som ska slängas kontakta support@du.se, oavsett om det är större saker eller mindre saker. 

Senast granskad:
Kontakt
Support
En projektgrupp arbetar med flytten. Projektgruppen leds av Renée Winergo, avdelningen för fastighets- och campusplanering.
Senast granskad: