Personlig presentation av Annette Lenne

Institutionsadministratör
Institutionen för information och teknik

Som institutionens administratör sköter jag institutionens administration på ledningsnivå, såsom registratur, beslut, protokoll samt kurs- och utbildningsplaner. Jag hanterar även arrangemang av olika slag på institutionsnivå.