Didaktik i förskoleklass

Detta är en grupp vid Högskolan Dalarna som bedriver forskning inom olika ämnesområden i förskoleklass. I de länkade presentationerna finns ytterligare information om vardera forskare.

Nationell forskningskonferens för forskare i förskoleklass 16–17 augusti 2022

Välkommen att anmäla dig!

Program

16 augusti

Lokaler: C335, C337

Kl 13–17 Forskningskonferens (kaffe/te och smörgås kl 15)

Kl 19 Middag för medverkande på konferensen

17 aug

Lokaler: C335, C337

Kl 8.30–12 Forskningskonferens (kaffe/te och bulle kl 10)                                                                                        

12–13 Lunch

Anmälan och abstracts

Anmäl dig till forskningskonferens Förskoleklassen i fokus 16-17 augusti

Lägg in Abstracts

Praktisk information

  • Forskningspresentationerna är 20 minuter plus 10 minuters diskussion.
  • Vi välkomnar abstract om ca 250 ord. 
  • Om ni vill bo på Scandic Lugnet som ligger intill Högskolan Dalarna i Falun, ange att ni kommer från ett lärosäte och att ni ska till Högskolan Dalarna, så att ni får statligt avtal.
  • Tågstation i Falun är belägen ca 20 minuters promenad från högskolan.
  • Parkering finns på grusparkeringen på andra sidan vägen. Parkeringstillstånd hämtas i receptionen vid huvudentrén.

Färdigt program med abstract skickas ut i slutet av juni. Varmt välkomna!

Tarja Alatalo tao@du.se, Annie-Maj Johansson, ajn@du.se, Hanna Palmer hpl@du.se, Maria Walla wmr@du.se, Cecilia Wijnbladh cwj@du.se

 

Öppna inbjudan till konferens för forskare i förskoleklass augusti 2022 som PDF. 

Tarja Alatalo

Tarja Alatalo är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon forskar om språk-, läs- och skrivdidaktik i förskoleklass. Tarja har studerat hur lärare i förskoleklass kan identifiera elevers läs- och skrivutveckling samt vilka möjligheter som ges till språk-, läs- och skrivutveckling i olika ämnen i förskoleklass. Vidare har hon undersökt hur överlämningar görs från förskola till förskoleklass, där hon särskilt studerat hur överlämningen gällande barnens språk-, läs- och skrivutveckling kan se ut. Slutligen har hon genomfört en studie om förskollärarutbildade och lärarutbildade lärares i förskoleklass uppfattningar om undervisning och lärande i förskoleklass. Tarja har varit ansvarig i arbetet med att utveckla Hitta språket. Kartläggning i språklig medvetenhet i förskoleklass.

Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Institutionen för lärarutbildning

Annie-Maj Johansson

Annie-Maj Johansson är lektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap vid Högskolan Dalarna. Hennes forskningsintresse handlar om undervisning och lärande inom förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år med fokus på kommunikation och ämnesspråket i NO och teknik. Hon har studerat yngre elevers möjligheter att använda sitt språk och sina erfarenheter tillsammans med lärare vid laborativ verksamhet i NO- och teknikundervisning. Vidare forskar hon om språkutvecklande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisningen. Studien genomförs som ett aktionsforskningsprojekt tillsammans med verksamma lärare.

Annie-Maj Johansson
Universitetslektor naturvetenskap
Naturvetenskap

Hanna Palmér

Hanna Palmér är gästlektor i matematikdidaktik vid högskolan Dalarna samt docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. Hon forskar om yngre barns lärande i matematik och matematikundervisning i förskola, förskoleklass och de tidiga skolåren. Centralt i studierna i förskoleklass är problemlösning som utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning. Studierna genomförs som designstudier där verksamma förskollärare medverkar tillsammans med sina elever. I dessa studier har ett 20-tal förskoleklasslärare med elever deltagit under flera års tid. Studierna finns presenterade såväl i vetenskapliga artiklar som i  kurslitteratur avsedd för lärarutbildning.

Hanna Palmér
Gästprofessor matematikdidaktik
Matematikdidaktik

Maria Walla

Maria Walla är doktorand i pedagogiskt arbete på Högskolan Dalarna. Hon har arbetat som matematiklärare för både de yngsta och äldsta eleverna i grundskolan. Maria är intresserad av forskning inom matematikdidaktik och hennes forskningsprojekt handlar om det nya kartläggningsmaterialet för förskoleklassen, Hitta matematiken.

Senast granskad:
Senast granskad: