Internationell studie om coronakrisen

Hur reagerar svenskarna under en pågående pandemi? Och vad skiljer dem från resten av världen? En världsstudie om coronakrisen har inletts, där Högskolan Dalarna spelat en viktig roll för det svenska forskningsmaterialet, berättar Tomas Axelson.

De första resultaten presenterades på DN Debatt den 17 maj 2020, av det svenska forskarteamet som, förutom Tomas Axelson, verksamhetsledare vid Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna vid Högskolan Dalarna, består av Bi Puranen, Institutet för framtidsstudier, och Jonas Stier, Mälardalens högskola.

Läs inlägget på DN DEBATT:
Coronakrisen mer oroande för dem som går till jobbet, Dagens nyheter

Högskolan har sedan något år tillbaka en etablerad kontakt med Puranen och World Values Survey. Puranen frågade Tomas Axelson om Högskolan Dalarna kunde tänka sig att medverka i en svensk del av en större undersökning som planerats för att ta reda på hur världens befolkning påverkats av Coronakrisen. I Europa undersöks förutom Sverige bland annat Tyskland och Storbritannien.

Den första delen av undersökningen är nu färdig

Ytterligare två delar kommer senare. Mitt i krisen, slutet på krisen och något år efter krisen är de planerade mätpunkterna.

Novus-undersökningen gick ut till en webbpanel på 2500 personer i slutet av april, efter att forskarna rekordsnabbt hittat finansiering för studien:

– Vi har utvecklat en ganska unik samhällsvetenskaplig-humanistisk forskningsmiljö. Den har utkristalliserats genom samarbetet mellan religionsvetenskap och statsvetenskap, där vi har en rad olika samverkansprojekt. Det här är en miljö där vi kan hantera både kvalitativa och kvantitativa utmaningar, säger Axelson.

–  Att vi blir tillfrågade är ett kvitto på att vi är relevanta och kan vara en bra forskningspartner på nationell nivå.

32 procent i undersökningen oroar sig för att Sverige ska bli allvarligt skadat av krisen

De preliminära resultaten av den första etappen i studien visar att 32 procent i undersökningen oroar sig för att Sverige ska bli allvarligt skadat av krisen. 22 procent tror det motsatta:
”Hur vi uppfattar krisen och dess konsekvenser hänger samman med om man arbetar hemifrån eller går till jobbet som vanligt. Något det dock råder enighet om är att myndigheter, politiker och medier har hanterat situationen bra” skriver forskarna på DN Debatt.

Sex av tio svenskar har fortsatt att arbeta under Coronakrisen. Lite mer än hälften av dessa har åkt till jobbet som vanligt, med den andra hälften arbetat hemifrån.

Mer än hälften oroar sig inte för att själva drabbas av viruset

Förtroendet för vården är stort:
 “Hela 94 procent av deltagarna har stort förtroende för sjukvården och anser att den hittills har hanterat krisen bra eller mycket bra” noterar forskarna.

Nästa steg är att jämföra de svenska resultaten med Tyskland, Storbritannien och länder i andra världsdelar för att se hur de skiljer sig åt. Utfallet kommer kunna bli viktigt post-corona eftersom länderna både liknar varandra men har hanterat pandemin så olika.

I Novus Sverigepanel svarade 2500 personer, undersökningen hade en deltagarfrekvens på 56 procent. Den genomfördes 24 april-4 maj 2020.

Uppdatering 27 oktober 2020

Projektets insamlingsfas 2 skjuts framåt i tiden eftersom pandemin pågår med oförminskad styrka runtom i världen där vissa länder under hösten 2020 befinner sig i en andra våg.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: