Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens inom lärarutbildningen

Kompletterande anvisningar för dig som är antagen till något av lärarprogrammen och vill göra en ansökan.

Vad förväntas av dig som gör en ansökan?

En ansökan om validering innebär mycket tid och arbete både för dig som sökande och för högskolan som bedömer och värderar din ansökan. Det innebär att du måste vara beredd att delta aktivt i arbetet med att ta fram ett väl genomarbetat underlag. Underlaget ska innehålla en självvärdering, betyg, intyg, kursplaner och andra dokument som är av vikt vid bedömningen samt delta i intervju. Ytterligare prövning kan också förekomma. Tänk därför på att ha god framförhållning i arbetet med din ansökan. Lämna in din ansökan i god tid innan kursstart.

För att få tillgodoräkna reell kompetens från arbete som förskollärare eller lärare måste du ha intygad erfarenhet från flera års sammanhängande arbete inom relevant verksamhet.

Undervisningen ska ha skett i den skolform och i de ämnen/ämnesområden som din ansökan avser. Gör en tydlig översikt över din arbetserfarenhet. 

Kompletterande riktlinjer för ditt personliga brev

  • En utförlig sammanställning av de kunskaper och färdigheter som du skaffat dig genom arbete som förskollärare eller lärare. Denna redovisning ska motsvara de lärandemål som finns angivna i kursplanen för den kurs som din ansökan gäller. Du ska klarlägga samband mellan de kunskaper och färdigheter du anser dig besitta och vad som anges i målen.
  • Din text ska ha en reflekterande karaktär där du förhåller dig till aktuella styrdokument för den pedagogiska verksamhet du har erfarenheter från, samt till relevant litteratur för den kurs du vill tillgodoräkna.
  • Din text ska vara språkligt korrekt och med referenser till litteratur och styrdokument.
  • Omfattning ca 3000 ord (Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,15).

Sammanställning av arbetslivserfarenhet som behöver vara med i din ansökan

  • Anställningsform 
  • Arbetsgivare 
  • Anställningsperiod 
  • Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (%)
  • Huvudsakliga arbetsuppgifter 
  • Intyg/bilaga 

Har du ytterligare frågor gällande ansökan kontakta programansvarig.

Senast granskad:
Senast granskad: