Företag i KTP

Har ditt företag behov av att utveckla era marknader, produkter eller processer? Då kan KTP (Knowledge Transfer Partnerships) vara ett effektivt sätt att hitta rätt kompetens för ert företags tillväxtbehov – i form av en nyutexaminerad akademiker.

Student tittar
KTP för företag och organisationer närmare akademin

Akademikern, som anställs som KTP-projektledare, arbetar på heltid med ett strategiskt utvecklingsprojekt, i ett till två år, på plats hos företaget. KTP-projekten har också stöd av en handledare från Högskolan och en coach från näringslivet.

Vad kan KTP erbjuda ditt företag?

Genom att delta i KTP får företaget och dess personal:

 • Tillgång till personer och nätverk med stor kompetens
 • Tillgång till experter som kan hjälpa dig och ditt företag framåt
 • Utveckla innovativa lösningar som hjälper ditt företag att växa
 • Utveckla ditt företag för dagens marknadskrav
 • Bli mer konkurrenskraftiga
 • Utveckla dina produkter eller tjänster
 • Öka lönsamheten för ditt företag

Erfarenhet från Storbritannien visar att de affärsmässiga fördelar som kan förväntas från ett KTP-projekt är:

 • Ökad vinst
 • Nya arbetstillfällen skapas
 • Utveckling av den befintliga personalstyrkan

Hur fungerar det?

Företag kan anmäla sitt intresse via vårt intresseformulär eller vid direkt kontakt med en processledare från KTP. Om företaget uppfyller urvalskriterierna blir nästa steg en TBN - tillväxtanalys, för att identifiera de tre områden där det finns störst potential för tillväxt.

När företaget tillsammans med KTP har kommit fram till hur projektet ska utformas och inom vilket område projektet ska drivas skriver vi en kravspecifikation för KTP-projektledaren. Rekryteringsprocessen genomförs sedan med en personalhandläggare från Högskolan Dalarna och hela tiden i nära samarbete med företagsrepresentant och processledare. KTP-projektledaren blir sedan anställd av Högskolan Dalarna under projektet men med placering på företaget.

Urvalskriterier för företag

 • För att ett företag ska vara aktuellt för ett KTP-projekt krävs det en sund ekonomi, tillväxtbehov och tillväxtvilja.
 • KTP riktar sig till små och medelstora företag - med minst 5 anställda och max 250 anställda, där årsomsättningen inte överstiger 50 miljoner euro.

Vilka slags projekt kan vara aktuella?

Till exempel:

 • Utveckla nya eller befintliga produkter/tjänster
 • Utveckla nya marknader
 • Utveckla organisation, system och processer

Se våra goda exempel genom att klicka här

Har ert företag en idé och vill gå vidare med KTP, anmäl intresset nedan eller kontakta oss för ytterligare information!

Anmäl ditt intresse!

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: