KTP-projekt

Pågående och genomförda projekt inom KTP

KTP Energi Sverige 

Mittuniversitet/IUC Z-Group

Supply Chain 1&2 

 • Projektledare: David Hällgren
 • Processledare: Gunnar Elmroth
 • Akademisk coach:
 • Affärscoach:

Vemservice, Härjedalskök, Storsjökök, Side System och Fors Industrier är några av de företag som medverkar i projektet Supply Chain i Jämtland/Härjedalen.

David har arbetat med företagen för att effektivisera deras supply chain. Projektet syftar till att minimera risker för industrin i regionen vad avser försörjning av inkommande material och komponenter.

Woolpower

 • Projektledare: Rebecca Josefsson
 • Processledare: Gunnar Elmroth
 • Akademisk coach:
 • Affärscoach:

Woolpower AB har sin bas i Östersund, där all utveckling och tillverkning sker, från garn till färdigt plagg av varma underställ och mellanlager. För Woolpower är det viktigt att leverera produkter som håller hög kvalité och som håller år efter år för användaren och på det sättet bidrar till minskad påverkan på miljön.

Rebeccas projekt syftar till att minska andelen spill/defekt material ifrån Woolpowers produktion som idag går till förbränning och på så sätt bli mer cirkulära och minska avtrycket på miljön. Företaget ser också långsiktigt potential till att eventuellt samla in använda och utnötta plagg av slutanvändaren för att göra nytt garn av och producera nya plagg.

MeraSkog 

Projektinfo kommer snart. 

Högskolan Kristianstad

Kjellsson Logistik och Transport AB

 • KTP Projektledare: Carl-Henric Nelsson
 • Processledare: Mats Åhlander
 • Kontakt på Företaget: Daniel Kjellsson
 • Akademisk coach: Emil Numminen
 • Affärscoach: Ej ännu tillsatt

KLT är ett modernt och snabbt växande logistikföretag, och kan som specialister ta hand om färska livsmedel och snabbt frysa ned i högeffektiva kyltunnlar för att sedan lagerhålla åt kunden. Företaget hyr även ut lokaler till företag och agerar som tredjepartslogistiker med personal och lagerhantering. KLT vill fortsätta vara ett modernt och innovativt logistikföretag och en attraktiv samarbetspartner med ett aktivt miljöansvar. Företaget har nyligen investerat i teknik för att erbjuda sina kunder tjänsten snabbupptining som innebär att frysta livsmedel snabbt tinas upp för att transporteras direkt till förädling som kylvara.

KLT:s verksamhet är en stor användare av energi, och ambitionen är att minska energianvändningen och därmed såväl miljöpåverkan som kostnader.

KTP-projektledaren Carl-Henric arbetar med att ge företaget en överblick och egen kontroll över energianvändningen för att se hur olika insatser eller investeringar påverkar minskningen av energianvändningen. Han kommer att titta på byggnaderna, maskinparken, köldmedier samt koldioxidutsläppen, för att företaget ska kunna fatta rätt investeringsbeslut och kunna ta fram mål kring miljö, miljöstrategier och policy.

Solhaga

 • KTP-projektledare – Markus Johansson
 • Processledare – Mats Åhlander
 • Akademisk coach – Eva Lövstål
 • Handledare på företaget – Marie Åkesson Meijer
 • Affärscoach – Ännu inte tillsatt

Solhaga Garden har utvecklats mycket under flera decennier. Ett stort flöde av växter, möbler, inredningsartiklar, trädgårdsdetaljer mm ingår i de 10000 artiklar som man saluför. Nu behöver de input kring hur de skall utvecklas hållbart strategiskt och energieffektivt. Då företaget själva varken har kompetens eller tid ser de ett KTP-projekt vara väldigt mycket värt.

Projektidén blir att skapa en helhetsbild av företaget i nuläget samt därefter i samråd med ägarna utveckla en tioårsplan för hållbar utveckling gällande byggnader, energiförbrukning, återvinning av värme och vatten. KTP-projektledaren driver detta projekt och tar initiativ i att ev engagera externa konsulter för kartläggning osv.

Genarps Lådfabrik

 • KTP-projektledare – Edon Lushaku
 • Processledare – Mats Åhlander
 • Akademisk coach –
 • Handledare på företaget – 

Genarps Lådfabrik AB är ett företag som tillverkar och levererar förpackningslösningar – träemballage, lastbärare och tillbehör till emballering.

De har ett starkt fokus på hållbarhet och miljö; exempelvis arbetar de med återvinning av träemballage och lastbärare och det spill som blir i över i tillverkningsprocessen säljer de vidare till värmeverk.

Edon ska identifiera och föreslå möjliga energieffektiviseringsinsatser i företagets verksamhet. Han kommer även att ansvara för en översyn av företagets miljömål, ta fram nya mål samt förbättra deras befintliga.

Mårtensson Consulting / Balsgård Foodcourt

 • KTP-projektledare – Liam Wolter
 • Processledare – Mats Åhlander
 • Akademisk coach –
 • Handledare på företaget – 

På testbädd Balsgård, (ägs till 90% av Mårtensson Consulting AB), kan start-ups och etablerade företag utveckla nya drycker och livsmedel med stöd av omfattande branschkunskap, erfarenhet och kreativitet. Via Balsgård Foodtech AB får företag tillgång till expertkunskap kring råvaror och stöd i affärs- och konceptutveckling till produktutveckling.

Det är av ett stort intresse för samtliga uppdragsgivare och kunder till testbädd Balsgård att ur ett hållbarhetsperspektiv, främst miljömässigt och ekonomiskt, optimera processdesignen för en minimerad energiförbrukning samtidigt som en hög kvalité på relevanta produktfunktioner i konsumentperspektiv upprätthålls.Det är just detta som projektledare Liam Wolter kommer att fokusera på under sitt projekt.

Mälardalens Högskola / Mälardalen Industrial Technology Center

EEPAB

 • KTP Projektledare: Kim Tavakoli
 • Processledare: Anna Bird
 • Akademisk coach:
 • Affärscoach: 

EEPAB erbjuder ett affärsmässigt och personligt partnerskap för företag som vill ta sin elektronik till nästa nivå. Genom effektiva och innovativa arbetsmetoder skapar de största möjliga kundnytta utifrån varje företags unika förutsättningar och utmaningar.

Projektledaren Kim Tavakoli på EEPAB kommer att ha fokus på att leda utvecklingsarbetet att bygga en digital plattform för produktionsplanering samt för att uppdatera och förbättra planeringsmodulerna i Kundkontakt kommer att vara en viktig del i hennesarbete.

Recotech

Projektledare: Johanna Andersson

Processledare: Anna Bird

Recotechs idé är att göra reparations- och tillverkningsteknik, som förut endast varit tillgänglig för flygmotorunderhåll, användbar och lönsam för flera typer av industriell verksamhet.

Projektledaren ska som produktansvarig utveckla marknadsbearbetningen för och utökning av sortimentet inom WingLift™ vilket är ett hållbart och kostnadseffektivt hanteringskoncept för att lyfta och flytta tyngre utrustningar eller containrar korta avstånd. Kunderna arbetar inom försvar eller FN:s hjälpinsatser men också företag som utrustar containers till mobila sjukhus eller andra ändamål.

Projekt under rekrytering: 

Momento

Eskilstuna Kebab

Högskolan Dalarna / Högskolan i Gävle / Södertörns Högskola

Jondetech

 • Projektledare: Ulrika Wennberg
 • VD/Företagskontakt: Niklas Kvist, Anders Jansson
 • Akademisk coach: Janne Akander
 • Processledare: Ola Wiklund

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och JonDeTech Sensors AB och leds av projektledaren Ulrika Wennberg.

Projektet ska resultera i att en prototyp av värmeflödestäthetsmätare inklusive kalibreringsverktyg som med hjälp av JonDeTechs unika sensor med nanoteknologi kan mäta värmeflöde med precision. Detta ska visas för JonDeTechs kunder i syfte att inspirera till att integrera deras sensor i nya typer av enheter, där det även ska vara möjligt att få ett utvecklingskit specifikt framtaget för kommersiella applikationer. Projektet genomförs på JonDeTechs lokaler på KTH Campus, där det även kommer att byggas en testrigg.

Flooré

 • KTP Projektledare: Fanny Högberg
 • Företagshandledare: Lars Edfeldt
 • VD: Emile Frantzen
 • Akademisk Coach: Jan Akander, Gunilla Pettersson och Per Engstrand
 • Processledare: Ola Wiklund

Flooré är med sin patenterade och egentillverkade golvvärmeskiva den ledande leverantören av vattenburen golvvärme. Produkterna säljs genom byggmaterialhandeln i Sverige. Förutom detta går mer än hälften av Floorés omsättningen till export till länder i Europa. Golvvärmeskivorna består av aluminiumfoliebeklädda EPS-skivor (expanderad polystyren). Skivorna gör att bygghöjden inte behöver bli mer än 13 mm och lämpar sig därför extra bra för renoveringar. Systemet skapades 1990 genom ett utvecklingsprojekt med KTH och har sedan utvecklats.

KTP-projektet går ut på att finna ett fossilfritt material som kan ersätta EPS-skivorna, och leda till ett ekologiskt golvvärmesystem.

Luleå Tekniska Universitet / IUC Norr

Lundqvist Trävaru

Lundqvist Trävaru AB är ett norrländskt företag i expansion fyllt med framtidsvisioner. I dagsläget tillverkar företaget lättmonterade byggsatser i trä som levereras över hela Sverige. Genom flexibel produktion, hög kompetensnivå och ett unikt interaktivt webbaserat ritverktyg i 3D, där kunderna själva kan formge sin byggnad och få pris på både material och entreprenad direkt i webbläsaren, har Lundqvist Trävaru AB skapat sig en ställning som en av de ledande leverantörerna av byggsatser.

KTP-projektledaren kommer tillsammans med bolaget och dess samarbetspartners att utveckla byggsystem för effektiva, miljövänliga och prisvärda lösningar på byggprojekt för vilka de etablerade byggprocesserna inte är lämpliga.

 • Projektledare: Petter Ljungqvist
 • Processledare: Maria Wallander
 • Akademisk Coach:
 • Affärscoach:

Fermeco

Fermeco är beläget i Piteå och är ett legotillverkande företag inom stålindustrin. Verksamheten omfattar konstruktion, tillverkning och montage av stålkonstruktioner till byggnader, byggnadssmide, licenssvetsning samt tillverkning och montage av byggnader i stål och plåt.
Företaget befinner sig i en generationsväxling och tillväxtresa.

KTP-projektledaren ska strategiskt kartlägga och analysera verksamheten och därefter föreslå möjliga energieffektiviseringsinsatser i företagets verksamhet. Rollen har en central funktion för företagets utveckling och för att skapa hållbar tillväxt. Målsättningen är att få en översyn av företagets miljömål och ta fram nya samt förbättra deras befintliga. En del av arbetet är att utveckla arbetssätt och metoder för EDP-analys på företagets produkter.

Freno AB

 • Projektledare: Simon Tornberg
 • Processledare: Maria Wallander

Projektinformation kommer snart

Avslutade projekt: 

Lundstams Återvinning - Jämtland/Härjedalen

KTP Projektledare: Linus Theorell

Företaget har sett väldigt goda resultat av projektet, bland annat har de till viss del omorganiserat sin verksamhet och designat en tjänst till projektledare Linus som nu arbetar som Miljöingenjör på företaget.

Smart Recycling - Norrbotten

KTP Projektledare: Peter Nilsson

Smart Recycling Norden AB har utvecklat ett system som optimerar processen för när containrar ska tömmas vilket gör att kunden tjänar pengar och minimerar sina CO2 avtryck. Smart Recycling Norden AB har som målsättning att växa på den europeiska marknaden och söker nu en projektledare som vill vara med och utveckla marknadsorganisationen inom Smart Recycling Norden AB. Mer information om Smart Recycling Norden.

Peters uppdrag är att utveckla företagets marknadsorganisation. Målet med projektet är att han ska ta fram strategier, metoder och arbetssätt för att utveckla en marknadsorganisation med support och tjänster som kopplas till detta. 

Arho

KTP Projektledare: Fredrik Lidström

Arho är en firma som arbetar med robotlösningar, automation och autonoma lösningar. Arho har i dagsläget 22 personer som jobbar med robotsimulering, mekanisk verkstad, konstruktion, försäljning, projektledning och montering samt installation och igångkörning internt och externt.

KTP-projektet på Arho bestod av att förmedla en djupare kunskap om mjukvara till ett företag med stora kunskaper inom hårdvara. Då fler av företagets produkter samt kunder börjar kräva mer integrering av robotar i befintlig mjukvara är målet att bygga ett generellt system som ska kunna kommunicera med flera olika robottyper och i framtiden kunna kommunicera med ett affärssystem. Det är företagets vision att i framtiden kunna erbjuda mjukvarutjänster i sammautsträckning som de idag erbjuder hårdvara.

KTP Energi 2.0

Dala Massivträ AB

Dala Massivträ.png

 • KTP-projektledare: Anders Kratz
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach: Fredrik Lindberg
 • Kontakt på företaget: Mattias Brännström

Vår KTP-projektledare Anders jobbar med att kartlägga kundernas behov, väsentlig information och tekniska lösningar ”förpackas” i en produkt som innefattar kunskap, modeller, anvisningar, driftanvisningar, egenkontrollhandlingar, certifikat, kostnadskalkyler och leveransvillkor med avtal. Anpassat till produkten skall även marknadsföringspaket tas fram och metoder för spridning av detta utvecklas.

Målsättningen med projektet är ökad medvetenhet och försäljning av Dala Massivträs produkter, då en trästomme ger en reduktion av klimatpåverkan med ungefär 40% jämfört med en "konventionell" betongstomme. 

Ockelbo Plastindustrier

Ockelbo.jpg

 • KTP Projektledare: Erik Olsson
 • Kontakt på företaget: Adam Andersson
 • VD: Thomas Lugnet
 • Akademisk Coach: Janne Akander
 • Processledare: Ola Wiklund

Företaget har positionerat sig som kvalitetsleverantör av vattenrutschbanor. Under 30 år har de konstruerat och installerat över 900 rutschbanor i 36 länder. De har lösningar för isolering av utomhussektioner och beräkning av energiförluster vid olika väderförhållanden.

Ett eget beräkningsverktyg har utvecklats och presentationen av resultat gjordes mer kundorienterad genom ett utvecklingsprojekt tillsammans med Linköpings Universitet under 2017/2018.

I projektledaren Eriks uppdrag ingår bland annat: 

 1. Utveckla en energieffektiv vattenrutschbaneprodukt med tillhörande tillverknings- och produktionsteknik
 2. Validering av företagets egna beräkningsverktyg framtaget med VINNOVA-medel

NORRDALA BYGG

Norrdala Bygg.jpg

 • KTP Projektledare: Markus Tollsten
 • Företagshandledare: Pontus Johansson
 • Akademisk Coach: Carl Olsmats
 • Processledare: Marit Söderqvist

Norrdala Bygg har som huvudsakligt verksamhetsområde att bygga prefabricerade hushuselement med trästomme i sin husfabrik i Älvdalen som de sedan själva monterar. Norrdala bygger främst i norra dalarna och Härjedalen, specialiserade på byggnader i fjällmiljö. Utöver det utförs andra invändiga byggarbeten på egna projekt och renoveringar mm. Projektledare Markus ska hjälpa Norrdala Bygg att digitalisera sitt arbetsflöde. Arbetet innebär att idefinitiera arbetsmoment där digitala hjälpmedel kan utnyttjas och implementera dessa i verksamheten. 

Din Elonbutik

Elon.png

 • KTP Projektledare: Anton Lindström
 • Företagshandledare: Daniel Erlandsson
 • Akademisk Coach: Johan Sonne
 • Processledare: Marit Söderqvist

Anton Lindströms projekt går ut på att skapa en utbildning för att säkerställa den kompetens som krävs för installation av ELONs produkter.

Det handlar om att se till att installatörer har tillräckliga kunskaper för att utföra en säker installation men också att all personal, både i butik och ute hos kund, ska kunna diskutera val av produkter utifrån hållbarhetsaspekter.

SELF CHECK

 • KTP Projektledare: Erik Wijnbladh
 • Kontakt på företaget: Jens Nilsson
 • VD: Ulrica Björklind
 • Akademisk Coach: Åsa Svensson
 • Processledare: Marit Söderqvist

Uppdraget handlar om att utveckla företagets unika webbapp för lagstadgade egenkontroller till större och nya marknader. 

Projektet innefattar proaktivt idéarbete kring nya funktioner och koncept vilket tex. innebär att ta fram wireframes, mockups och design för alla typer av enheter, både mobila samt mindre mobila. Selfcheck jobbar lösningsfokuserat vilket innebär att utgångspunkten alltid är i kundens problemställning.

MODULINE

 • KTP-projektledare: Agnes Sandsjö
 • Processledare: Marit Söderqvist
 • Akademisk coach:
 • Kontakt på företaget: 

Moduline är en av Sveriges största frisörgrossister. Det betyder att de har rättigheterna till vissa märken på den svenska marknaden både inom produkter och inredning. Företaget erbjuder ett brett sortiment av både hårvård och inredning och har en säljkår runt om i Sverige.

Agnes projekt syftar till att:

 • Skapa ett helhetskoncept som möjliggör för kunderna (frisörer) att enkelt öppna/förnya sin salong där såväl hållbarhet, ergonomi och ekonomi går hand i hand via Modulines koncept.
 • Se över produktsortimentet för att kunna erbjuda ett större utbud av ekologiska och mer hållbara varor i frisörbranschen.
 • Digitalisering av företagets olika flöden såväl internt som externt för att möta kraven från större kunder, till exempel LYKO.
 • Ta ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågor inom företaget.

TOVENCO

 • KTP-projektledare: Joel Silemo
 • Processledare: Ola Wiklund
 • Akademisk coach:
 • Kontakt på företaget: 

Projektledare Joel Silemo ska med digitala verktyg projektera och kalkylera restaurangkök och luftrening för ventilationskanaler. Detta sker med stöd av MagiCad och andra applikationer för simulering och optimering.

Arbetet syftar även till produktutveckling av energieffektiva ventilationssystem och produkter för primärt Storkök. Arbetet sker i samverkan med produkt- och produktionsutvecklare samt med pågående marknadsutvecklingsarbetet. Det senare har till syfte att förstärka försäljningsorganisationen med nya arbetssätt och digitalisering med ERP-system.Fagerströmbolagen

 • KTP-projektledare: Mohsen Raza
 • Processledare: Marit Söderqvist
 • Akademisk coach:
 • Kontakt på företaget: Fredrik Fagerström

Fagerströmbolagen, ett familjeägt moderbolag med sju dotterbolag aktiva inom godstransporter, miljötransporter och bud, befinner sig i en bransch som just nu präglas av ett spännande skede med kraftig och snabb förändring i digitalisering, ökad e-handel, nya aktörer och en stor miljöomställning.

Projektledare Mohsin Raza kommer att arbeta med att upprätta och i vissa fall vidareutveckla modeller för att mäta och sedan kommunicera kring:

 • fordonskostnader
 • effektivitet
 • drivmedelsuppföljning
 • nyckeltal

VVS Teknik AB

 • KTP-projektledare: Annika Schmitt
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach:
 • Kontakt på företaget: 

Projektledare Annika jobbar på VVSteknik Energi Gävle Dala AB. Utifrån projektplanen ska hon vara med och utveckla Verksamhetsplatsens molnbaserade verksamhetsplats VEPLA med fokus på ledningssystemet kopplat till Kvalitet, Miljö och arbetsmiljö (KMA). Systemet används både internt men är även en försäljningsprodukt riktat till entreprenörer inom byggnad, industri, Vs, Mark & VA, ventilation, el och kommande även entreprenörer inom fastighet. Utvecklingen innebär dels att Annika ska inventera och uppdatera befintligt system och dels utveckla VEPLA mot en ny bransch/kundgrupp.

Wallners

 • KTP Projektledare: Kajsa Höglund
 • Företagshandledare: Tommy Medén, Produktionschef, Ida Vigander, HR Chef
 • Akademisk Coach: Klas Sundberg
 • Processledare: Marit Söderqvist

Uppdraget handlar om att utveckla företagets processer. Wallners flyttade till en helt ny fabrik vid årsskiftet 2020/2021 för att möjliggöra en kraftig expansion. Projektet går ut på att se över fabrikens olika processer för att kunna möta den ökade produktionen på ett säkert sätt. När processkartläggningen är klar skall flödet digitaliseras för att få en säkrare produktionskedja och bättre överblick på orderflöden.  

KTP Science

ScanArc

imagebpya.png

 • KTP-projektledare: Filip Angwald
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach:
 • Kontakt på företaget: Maria Swartling

ScanArc vill ta sig an och öka takten på teknikutvecklingen. Plasmageneratorn med tillhörande elsystem utgör en nyckelkomponent i tekniken. I projektledare Filips uppdrag ingår att hämta in och leverera kravspecifikationer till kunder, underleverantörer och slutanvändare i värdekedjan. Inköp, egen tillverkning, montering och ett omfattande testabete organiseras och utförs av projektledaren ihop med andra medarbetare på ScanArc.

FEAL AB

 • KTP-projektledare: Daniel Berglund
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach:
 • Kontakt på företaget: Mats Sundstedt

FEAL har en ledande ställning som roducent av ramper för personer med funktionsnedsättning och uppkörningsramper av aluminium för transportindustrin. Projektledare Daniel kommer arbeta med produktutveckling utifrån ett design- och hållbarhetsfokus, med fokus på att leverera färdiga, attraktiva och värdeskapande produkter.

Moveum

imagefyfrh.png

 • KTP-projektledare: Johan Olsen
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach: Johan Borg
 • Kontakt på företaget:Stefan Andersson

Med nya, innovativa lösningar skapar Moveum användarvänliga produkter för personer med funktionsvariationer. Företaget utvecklar och tillverkar användarvänliga och innovativa produkter med tillgänglighet i fokus.

Johan ska, med utgångspunkt från företagets SmartaHome-spisvakt Spisec AddOn, utveckla evidensbaserade hårdvaror och mjukvaror med AI/Ml-funktioner som gör skillnad för vårdpersonal, anhöriga och personer med demens eller demenssymtom.

Sacci Ryggsäckar

Sacci Ryggsäckar AB utvecklar och producerar högkvalitativa och ergonomiska bärlösningar för en bättre arbetsmiljö inom många olika områden, både nationellt och internationellt. Sacci har ett eget produktutvecklingscenter som kontinuerligt utvecklar nya produkter samt vidareutvecklar befintliga produkter för att ständigt ligga i framkant gällande funktion, ergonomi och hållbarhet.

Ludvig Larssons projekt riktas mot volymexpansion med hjälp av produktutveckling kopplad i första hand till den unika Sacci-kroken, ”Sacci Hook”. Anpassade lösningar för kroken ska tas fram för att kunna erbjuda standardprodukter under eget varumärke.

Till projektet kopplar Högskolan Dalarna kvalificerad arbetsmiljöforskning för att utveckla och verifiera produkter och tillämpningar hos olika kunder, både nationellt och internationellt.

Abila Öppenvård

Abila Öppenvård AB är en privat öppenvårdsaktör som med tillstånd från IVO (Inspektion för Vård och Omsorg) bedriver verksamhet inom individ -och familjeomsorgen. I över 10 år har företaget på uppdrag av socialtjänsten arbetat med relationsbaserad behandling och genomfört individuellt skräddarsydd öppenvård i människors naturliga miljö.

Första delen i projektet är att titta på vad forskningen säger kring insatsers effekter inom öppenvård när det gällande ungdomar/unga vuxna i en drog- och kriminalitetproblematik.

Utifrån tillgänglig forskning om effekter och uppföljningsmått är målet att utforma en uppföljningsmodell.

Under andra delen av projektet följs resultaten av arbetet upp med modeller utifrån olika perspektiv och resultaten sätts i relation till sociala investeringar. Arbetet förväntas bidra med kunskap till verksamhetsutveckling och till forskningsområdet och ge underlag till rapportering såväl till praktiken som i vetenskaplig tidskrift.

Sjölins Smide 

Sjölins är det privatägda företaget som gått från den lilla smedjan till det ledande företaget inom stålkonstruktioner. Här finns närmare 100 kollegor som med modern maskinpark och goda lokaler driver en högkvalitativ verksamhet med nationella kunder.

Projektets mål är att skapa en ny affärs- och verksamhetsnära HRM-funktion samt ett långsiktigt hållbarhetssystem. Den nya funktionen ska fokusera på hållbarhets-, kompetens- och organisationsutveckling och i det kommer ”Den femte kvalitetsvågen – Quality 5.0" ha stor påverkan. Utvecklingsarbetet kommer att ske både internt och externt med avseende på företagets intressenter.

Avslutade projekt:

Wireless P2P Technologies AB

 • KTP-projektledare: Bharath Shashidhar
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach: Kenneth Carling
 • Kontakt på företaget: Iurii Voitenko

Wireless P2P Technologies AB (WP2P) forskar på och utvecklar egna trådlösa lösningar för sport, hälsa och tryggt samhälle, med stor inriktning mot 5G agenda, t.ex. autonoma självkörande fordon, drönare, robotar etc.

Under dagens förhållanden med snabbt växande antal trådlösa sensorer och prylar i det moderna samhället finns det ett stort behov av att tillhandahålla sömlösa, snabba och tillförlitliga integrationer för var och en av dem. När tekniken utvecklas och kostnaden sjunker blir fler kommersiella och industriella användningar av dessa teknologier möjliga, exempelvis IoT-sensorer och 5G, autonoma fordon, drönare, molntjänster etc. Problemet med denna tillväxt är att alla trådlösa tekniker bygger på radiolänkar (RF) för effektiv, robust och flexibel kommunikation mellan noderna, ibland i en mycket dynamisk miljö

Bharath kommer tillsammans med företaget och forskare från HDa att arbeta med mjukvarudefinierad radio (SDR) i kombination med maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI), som ett sätt att ta itu med det störningsproblem som uppstår av det ökande antalet radiofrekvensberoende enheter. 

Corviva AB

 • KTP-projektledare: Linnea Claésson
 • Processledare: Marit Söderqvist
 • Akademisk coach: Alexis Rydell och Tina Forsberg
 • Kontakt på företaget: Victor Östling

I samarbete med Corviva jobbar vår KTP-projektledare Linnea inom KTP Science med att förbättra arbetsplatser och öka medarbetares engagemang. Det sker genom att med hjälp av forskning och digitala verktyg utveckla frågeställningarna i digitala enkäter inom området arbetsvetenskap. Håll span på det här spännande och viktiga projektet och vad det kan leda till!

Balungstrands Sågverk 1

 • KTP-projektledare: Isabella Söderström
 • Processledare: Ola Wiklund
 • Akademisk coach:
 • Kontakt på företaget: 

Företaget strävar efter ständig förbättring av säkerhet för de anställda och för de besökande. 2017-2018 genomfördes ett produktionsrelaterat KTP projekt inom energieffektivisering.

Syftet med Isabella Söderströms projekt är att utveckla företagets strategiska och operativa arbetsmiljöarbete. Hon ska skapa en hållbar och produktionsnära arbetsmiljöplattform baserat på aktuell lagstiftning samt utifrån företagets redan genomförda kartläggningar. Det handlar om att ta fram processer och styrande dokument som gör det lätt att göra rätt.

CSI Nordic

 • KTP-projektledare: Carina Franzen Ähdel
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach:
 • Kontakt på företaget: Per Carlsson

På CSI Nordic ska vår projektledare Carina kartlägga och analysera företagets nuvarande marknader för att kunna utveckla dessa. En viktig del är att hitta nya kundsegment, och framförallt ta fram marknadsföringsstrategier för att nå ut till nya kunder.

Vidare undersöks också potentialen för tilläggstjänster som utbildning, hållbarhetstjänster som t.ex. att detektera miljöfarliga ämnen. Kartläggningen och implementering görs både nationellt och internationellt och skall resultera i en affärsplan samt ett tillämpbart CRM-system.

Shamsen Omsorg AB

KTP-projektet på Shamsen Assistans går ut på att hjälpa företaget att se över sina kunderbjudanden och olika marknadsföringskanaler. KTP-projektet skall se över möjligheten att skapa nya affärsområden för företaget och på så sätt bredda erbjudandet och säkerställa företagets visioner om tillväxt.

KTP-projektledare: Julia Westberg
KTP-handledare: Carin Nordström
KTP-coach: Jakob Falkerby
KTP-kontakt på företaget: Nagla Negm el Din

JALE AB

KTP- projektet på Jale AB går ut på att analysera företagets stora mängder data som företaget hanterar dagligen i sina transporter och logistiksystem. Målsättningen med projektet är att genom den analysen identifiera utvecklingsmöjligheter och styrning inom så väl trafik, ekonomi, miljö och energieffektivisering.

KTP-projektledare: Mattias Norling
KTP-handledare: Kenneth Carling, Tea Korkeakunnas
KTP-coach: Jenny Isaksson
KTP-kontakt på företaget: Lars Jansson

Friskolan Excel

Projektet går ut på att säkerställa att skolans profilområden Ordning &Rreda, Idrott och Hälsa, Internationalisering samt Engelska. Projektledaren har genomfört en kulturanalys bland personal, elever och föräldrar som ligger till grund för fortsatt arbete med fokus på att säkerställa profilområdena internationalisering och Engelska under våren 2019.

KTP-projektledare: Martina Sandén
KTP-handledare: Lottie Lofors-Nyblom
KTP-coach: Åsa Bergqvist
KTP-kontakt på företaget: Sakarias Winberg

ScandRail Sweden AB

KTP-projektet på Scandrail går ut på att hjälpa företaget att nå sina tillväxtmål genom att strukturera upp och integrera deras affärs- och projektsystem. Genom ett mer välstrukturerat projektarbetssätt och mer välintegrerat affärssystem skapas goda förutsättningar för att arbeta vidare mot bolagets visioner. Praktiskt är projektet ett internt förändringsprojekt vilket innebär en förändring av arbetssätt genom en implementering av ett nytt integrerat IT-system, men även framtagande av projektrutiner som går hand i hand med det nya IT-systemet.

KTP-projektledare: Jens Persson
KTP-coach: Tomas Jansson, Linn Jacobs
KTP-kontakt på företaget: Maria Flodin

Abila Öppenvård AB

KTP-projektledaren  arbetar med strategisk affärsutveckling inom ekonomi, personal och marknadsföring. Strukturen inom respektive område skall lägga grunder för att företaget på bästa sätt skall uppnå den önskade tillväxten.

KTP-projektledare: Mia Wiklund
KTP-handledare: Carin Nordström
KTP- Affärscoach: Jakob Falkerby
KTP-kontakt på företaget: Nils Ullberg, Johanna Persson

Bröderna Park AB

KTP-projektledaren arbetar med att skapa en marknadsplan för företagets två olika affärsområden, Ljud-Ljus och Event samt Plastproduktion. Projektledaren arbetar såväl strategiskt som operativt med olika sälj och marknadsföringskanaler för att säkerställa företagets marknadsposition och framtida tillväxt.

KTP-projektledare: Linnea Sandberg
KTP-handledare: Marit Söderqvist
KTP-coach: Eva Mandelqvist
KTP-kontakt på företaget: Bengt Park

Dala Energi

Syftet med detta KTP-projekt var att undersöka om det går att hitta och/eller skapa ett mervärde också för kunderna med en ny, smart elmätare. Dala Energi har upplevt att bytet av elmätare vanligtvis är förknippat med något tråkigt och jobbigt för kunderna, snarare än något positivt. Det ville de ändra på. I samband med att samtliga 33 000 elnätskunder de kommande åren ska få en ny elmätare med en ”smart” teknik startades därför detta KTP-projekt. För att sätta kundens intressen i fokus och via den nya tekniken skapa förutsättningar för smarta energilösningar. 

En annan del av projektet var att det skapades en internutbildning för personalen på Dala Energi, med fokus på framtidens elmarknad. Det som presenterats där är ett resultat av den omfattande omvärldsbevakning som gjorts i projektet. Områden som har diskuterats där är hållbar energi, hur viktiga ett energibolag är i en kunds ögon, potentiell konkurrens från nya innovatörer samt elnätets framtid

KTP-projektledare: Simon Alzén
KTP-handledare: Desiré Kronert

JPS Teknik AB - projekt 2

KTP-projektledaren Joakim Olsson ska utreda framtida behov kring produktionskapaciteten och tillsammans med företagsledningen planera för ny produktionsanläggning. I projektet ingår även en optimering av nuvarande maskinpark.

KTP-projektledare: Joakim Olsson
KTP-handledare: Patrus Athir
KTP-kontakt på företaget: Peter Sörell

Alderholmens Mekaniska AB, Gävle

KTP-projektledaren Ninnie arbetar tillsammans med ledningsgruppen för att utveckla företagets ledningssystem för en bättre långsiktig efterlevnad. Arbetet inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö kopplas till ISO-standards, lagar och föreskrifter.

KTP-projektledare: Ninnie Löfqvist
KTP-handledare: Rodrigo Lozano
KTP-coach: Stefan Westlund
KTP-kontakt på företaget: Magnus Eklöf

Tuna Fiberteknik

Syed arbetar med att utveckla ett affärssystem för Tunafiberteknik som gör det möjligt att följa fiberläggninsprocessen visualiserat baserat på tid och geografiskt (via virtuella kartor som uppdateras kontinuerligt).

KTP-projektledare: Syed Mozammel Hossain
KTP-kontakt på företaget: Petri Ruotsalainen
KTP-coach: Levi Johansson

Tractive

Anna arbetar med att kartlägga nuläget och dokumentera processer i ett kvalitetsledningssystem. Arbetet syftar även till att förbereda företaget inför en certifiering inom den nya ISO9001 samt lägga en grund för ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete.

KTP-projektledare: Anna Hägg
KTP-handledare: Mats Andersson
KTP-coach: Jan-Erik Skogberg
KTP-kontakt på företaget: Marie Peil

Gamla Byn

Jakob, här tillsammans med coachen Barbro, utvecklar och säkerställer energieffektiviteten i både befintliga och nya byggader hos fastighetsbolaget Gamla Byn AB i Avesta. Jakob är nyexaminerad Energiingenjör.

KTP-projektledare: Jakob Lindqvist
KTP-handledare: Johan Heier och Petter Börjesson
KTP-coach: Barbro Trum
KTP-kontakt på företaget: Jan Näslund

Invent

Invent är ett företag med smarta lösningar inom energieffektivisering. Viktor är Industriell Ekonom och hjälper Invent med att utveckla affärskoncept och varumärke.

KTP-projektledare: Viktor Hases
KTP-handledare: Xingxing Zhang och Amir Sattari
KTP-coach: Mats Särefjord
KTP-kontakt på företaget: Jörgen Hellberg och Marcus Weilund

Gunnar Prefab AB

Gunnar Prefab AB i Rättvik tillverkar betongelementet G-Link, som fungerar som skyddsbarriärer mellan bland annat vägbanor och vid vägarbeten. Alexandra, med civilingenjörsexamen från Rumänien, ska med hjälp av 3D CAD och FEM, samt god materialkunskap, utveckla nya alternativ samt säkerställa att barriären möter höga trafiksäkerhetskrav inom EU.

KTP-projektledare: Alexandra Bokur
KTP-projekthandledare: Bengt Löfgren
KTP-kontakt på företaget: Anna Mårten

DalaFrakt 2

Projektets idé är att utmana befintliga normer för planering och prissättning av flistransporter. En teoretisk utgångspunkt för projektet är att kunden kan planera mer effektivt med rätt incitament från leverantören. Detta genom att erbjuda ett lägre pris vid, vad som kan anses rimlig, optimal ruttplanering.

För att en sådan prismodell ska fungera är också projektets utgångspunkt att Dalafrakts flöden av flistransporter kan och bör optimeras ytterligare.

KTP-projektledare: Frans Beckman
KTP-handledare: Reza Mortazavi
KTP-coach: Ketil Sletbakk
KTP-kontakt på företaget: Mats Aspemo

TAKAB

Danai arbetar med utveckling av en e-handelslösning samt med produktutveckling inom solenergi. Även en del strategisk marknadsföring ingår i projektet.

KTP-projektledare: Danai Doverholt
KTP-handledare: Marit Söderqvist
KTP-coach: Eva Mandelqvist

Mafi AB

Mark arbetar för skapa flexibla processer så att företaget kan arbeta med mer skräddarsydda produkter med utgångspunkt i modellen kring "Mass customisation". Projektet löper över 6 månader.

KTP-projektledare: Mark Gorgis
KTP-handledare: Göran Land
KTP-coach: Ottar Bakås på SINTEF Norge
KTP-kontakt på företaget: Andreas Pietilainen

Alu Partner AB, Edsbyn

Nina arbetar med att utveckla det systematiska effektiviserings-/förbättringsarbetet inom energi, produktion, kvalitet och miljö. Arbetet är strategiskt i och tillsammans med ledningsgruppen samt i nära samarbete med kunder och leverantörer.

KTP-projektledare: Nina Gimström
KTP-handledare: Ola Wiklund
KTP-kontakt på företaget: Joel Strandell

Avesta Vatten AB

Jessica Sellin, med examen från KTH, arbetar på Avesta Vatten med att göra en nulägesanalys av processer och kunskap inom företaget. Inriktningen är att utveckla hållbara, framtidsinriktade arbetssätt som bygger på digitala lösningar.

KTP-projektledare: Jessica Sellin
KTP-handledare: Zhao Wang
KTP-coach: Erik Walla

Profilplåt i Järbo AB

KTP-projektledare: Elina Björklund
KTP-handledare: Göran Land
KTP-coach: Stefan Westlund
KTP-kontakt på företaget: Per Norling

Elina arbetar med att implementera (ERP) IT-stöd i produktionen. Tillsammans med planerade energibesparande åtgärder kommer IT och systemstödet att bidra till en mer resurs- och energieffektiv produktion.

Edsbyporten AB, Edsbyn

Ia Gutterkunst till höger i bild tillsammans med Nina Gimström.

Ia arbetar både strategiskt och operativt med produktions- och produktutveckling. Syftet med produktutvecklingen är att utveckla kvaliteten samt det klimatsmarta i produkterna. För produktionsutvecklingen arbetar Ia även med implementering av ett digitaliserat affärs- och produktionssystem.

KTP-projktledare: Ia Guttenkunst (till höger på bild)
KTP-handledare: Ola Wiklund
KTP-kontakt på företaget: Joel Strandell

Star Byggutbildning i Dalarna AB

Henrik utvecklar ett förslag på affärsmodell för återbruk av byggmaterial där återbruksmodellen även skapar möjligheter för integration i byggbranschen bl.a. för personer med utländsk bakgrund. Projektet löper över 6 månader.

KTP-projektledare: Henrik Johansson
KTP-handledare: Jonn Are Myhren
KTP-coach: Hans Nyström
KTP-kontakt på företaget: Henrik Belin

Momentum Software AB, Falun

Cecilia arbetar med att skapa användarvänliga manualer för Momentums fastighetssystem för att öka användarvänligheten mot kund.

KTP-projektledare: Cecilia Hogla
KTP-handledare: Ragnar Olafsson
KTP-coach: Erik Walla

Smedjebacken Energi och Vatten AB, Smedjebacken

Lina gör en drift- och energikartläggning med syfte att minska energianvändning och för att effektivisera resursanvändning. 

KTP-projektledare: Lina Wibron
KTP-handledare: Petter Börjesson
KTP-coach: Jonas Löfgren
KTP-kontakt på företaget: Lars Boström

DalaFrakt AB, Leksand

Elin arbetar med att se över företagets affärssystem och utveckla logistiken. Det handlar om att digitalisera logistikflödena för åkarna inom DalaFrakt - för att på sikt öka kontrollen och effektiviteten i företaget.

KTP-projektledare: Elin Hedman Eriksson
KTP-handledare: Carl Olsmats
KTP-coach: Marjo Särkimäki
KTP-kontakt på företaget: Mats Aspemo

Lyssna på Podd-avsnitt om DalaFrakt, där Elin Hedman Eriksson medverkar och berättar om sitt KTP-projekt.

Kraftkonsult AB, Söderhamn

Emelie är med och utvecklar företagets framtida processer. Fokus ligger i att kvalitetssäkra Kraftkonsults leveranser utifrån dagens IT stöd.

KTP-projektledare: Emelie Hägglund
KTP-handledare: Ann-Sofie Östberg
KTP-coach: Ivar Renngård
KTP-kontakt på företaget: Tommy Norgren

Balungstrands Sågverk AB, Enviken

Vesel med civilingenjörsexamen från Karlstads Universitet arbetar med att utveckla företagets ständiga förbättringar. Bland annat genom heltäckande processkartläggningar över verksamheten – för att identifiera förbättringar av delprocesser och även arbeta fram rutinerna för förändringsarbetet.

KTP-projektledare: Vesel Hyseni
KTP-handledare: Ola Wiklund
KTP-coach: Bengt Löfgren

Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB, Leksand

André arbetar med att utveckla företagets energisatsning, vilket bland annat innebär inventering av fastigheternas klimatskärmar och installationer samt att analysera verkan på energieffektiva lösningar. Han kommer också integrera och uppdatera system som idag används för energiuppföljning och den kontinuerliga driften för att bibehålla långsiktig energieffektivitet.

KTP-projektledare: André Candell
KTP-handledare: Johan Heier
KTP-coach: Jonas Löfgren
KTP-kontakt på företaget: Stefan Persson

SACCI Ryggsäckar AB, Borlänge

Rebecca arbetar med flöden i produktionen hos Sacci. Detta innefattar produktionsstyrning och planering samt strukturering av beredningar.

KTP-projektledare: Rebecca Magyar
KTP-handledare: Göran Land
KTP-coach: Göran Lenander
KTP-kontakt på företaget: Johan Stenman

JPS Teknik AB, Färila

Erik arbetar med att skapa strategier och metoder för att nå JPS Tekniks olika kundsegeneten på ett effektivt sätt. Kunderna finns i flera världsdelar med skiftande skogsindustriella förutsättningar. Nås den enskilda marknaden på ett adekvat sätt finns det potential att öka JPS Tekniks marknadsandel i världen.

KTP-projektledare: Erik Arén
KTP-handledare: Anders Roos
KTP-coach: Richard Hainsworth
KTP-kontakt på företaget: Peter Sörell

Mora kommun

Karin arbetar på Mora kommun

Karin arbetar på utvecklingsenheten för att med nya arbetssätt få nyanlända ut i arbete, fokus ligger på kommunikationsaspekten. Projektet sker i samarbete med Orsa och Älvdalen samt Arbetsförmedlingen och löper över 6 månader.

KTP-projektledare: Karin Vikström
KTP-handledare: Michael Toivio
KTP-coach: Ove Axelsson på Kommunutbildarna Axelsson och Gosste AB
KTP-kontakt på företaget: Stefan Sjöberg

Svenska Krämfabriken AB, Falun

Sara arbetar med företagets kvalitets-och miljöfrågor. Detta genom att löpande testa, utvärdera och komma med förslag för att förbättra företagets produkter - gentemot de krav som ställs för hudvårdsprodukter.

KTP-projektledare: Sara Nordlund
KTP-handledare: Göran Land
KTP-coach: Göran Lenander

Leksand Resort AB

Elin arbetar med strategiska HR-frågor för att nå upp till företages vision med största möjlig upplevelse för alla, inkluderat personalen. I koncernen ingår företagen Leksand Sommarland, Leksand Strand samt Mat vid Siljan.

KTP-projektledare: Elin Karlsson
KTP-handledare: Marie Moström Åberg
KTP-coach: Nina Sund på Kraftplan AB
KTP-kontakt på företaget: Anders Östling

Morakniv AB, Mora

André arbetar med vidareutvecklingen av Morakniv Lab och med att utveckla förståelsen av knivarnas egenskaper, både internt och externt. Projektet drivs med ett tydligt kund-och användarfokus - som i längden ska resultera i ett ökat kundvärde.
KTP-projektledare: André Lisspers
KTP-handledare: Ulf Bexell
KTP-coach: Per Carlsson

ScanArc Plasma Technologies AB, Hofors

Daniel arbetade som företagets kompetens inom energiåtervinning vid leverans av PyroArc-anläggningar. Han hade bland annat hand om tekniska beräkningar, tog fram tekniska specifikationer och var ansvarig för kontakt med teknikleverantörer m.m.

KTP-projektledare: Daniel Sundberg
KTP-handledare företag: Maria Swartling
KTP-handledare: Lars Karlsson/Joakim Storck
KTP-coach: Johan Holmberg

Lastbilen i Sverige AB, Falun

Magnus var med och utvecklade hela franchisingföretaget Lastbilen.se. Han åkte Sverige runt för att följa upp alla de stationer som idag finns under paraplyet och även med de som vill starta upp stationer. Han la mycket fokus på affärsutvecklingen med bland annat bokningssystemet, handböcker, hemsidor etc.

KTP-projektledare: Magnus Engström
KTP-handledare företag: Andreas Nilsson
KTP-handledare: Ola Norrbelius
KTP-coach: Jan Erdholm

www.lastbilen.se

ScandBook AB, Falun

Christina arbetade med ett antal olika effektiviseringsprojekt i produktionslinjen. I sitt projekt fick Christina även arbeta med verkliga kundcase och fick då se hur tryckeriet jobbar från start till färdig bok.

KTP-projektledare: Christina Birath
KTP-handledare företag: Mikael Lindell
KTP-handledare: Petter Kolseth/Göran Land

www.scandbook.se

Mora of Sweden AB, Mora

Rickard arbetade med ett projekt hos Mora Of Sweden (Morakniven). Där arbetade han på utvecklingsenheten där de byggt upp ett litet laboratorium. Rickard koordinerade diverse investeringar och maskininköp för att kunna fortsätta testa knivar och knivarnas prestanda på plats i Mora - för att leda utvecklingen av framtidens knivar.

KTP-projektledare: Rickard Norstedt
KTP-företag: Henrik Eriksson
KTP-handledare: Per Carlsson
KTP-coach: Barbro Trum

www.moraofsweden.se

Detectus AB och AktivX AB, Malung

Erika arbetade med att stärka och utveckla företagets marknadsavdelning. Erika planerade och genomförde ett antal olika marknadsföringsinsatser där företagets hela varumärke omfattades. Dotterbolaget AktivX var också med i detta projektet.

KTP-projektledare: Erika Andersson
KTP-företag: Anders Eriksson
KTP-handledare: Åsa Svensson/Petter Kolseth
KTP-coach: Mikael Eriksson

www.detectus.com

www.aktivx.se

Falu/Krylbo Elektra, Falun/Krylbo

Helena arbetade med att stärka företagets marknadsarbete. Hon arbetade med allt ifrån att uppdatera den grafiska profilen till att titta över marknadsplaner, sälj- och kommunikationsprocesser.

KTP-projektledare: Helena Limér
KTP-företag: Michael Wirhed
KTP-handledare: Petter Kolseth

krylboelektra.se

Mora of Sweden AB, Mora

Panos arbetade med att utveckla produktionsupplägget kring två produktionsgrupper/arbetsstationer för att säkerställa att definierad kvalitet hålls till definierad takt samt en god arbetssituation i övrigt för operatörer/personal. Arbetet innefattade att bygga upp det fysiska flödet för komponenter och färdiga produkter kring utrustningen, utforma arbetsmetoder och arbetsinstruktioner samt service- och underhållsinstruktioner. 

KTP-projektledare: Panos Kalfas
KTP-företag: Karl-Anders Jönsson och Leif Söderlund
KTP-handledare: Bengt Löfgren
KTP-coach: Mandy Bengts

www.moraofsweden.se

Printeliten Sverige AB, Falun

Emma arbetade med ett projektet som gick ut på att implementera en digital lösning som hjälper kunder att både layouta och beställa företagets produkter via nätet. Lösningen är sedan kopplat till produktionsflödet och är integrerad med printrar.

KTP-projektledare: Emma Andersson
KTP-företag: Annelie Mikalsen/Katharina Lindh
KTP-handledare: Hans Rosendahl
KTP-coach: Eva Mandelqvist

www.printeliten.se

Projekt Vassbo, Vassbo

Ett samarbete mellan Nohrstedt & Partners, Nordpuls, Vassbo Herrgård och Vassbo Vandrarhem

Jenny arbetade med att paketera varumärket Vassbo. Vassbo Herrgård och dess företag vill vara ett nationellt välkänt varumärke när det gäller ledarskap, rekrytering och HR. Företagen ville växla ut mer gemensam nytta ur den gemensamma nämnaren, Vassbo, genom detta KTP-projekt.

KTP-projektledare: Jenny Svärd
KTP-företag: Mats Leonardsson
KTP-handledare: Jörgen Elbe
KTP-coach: Göran Larsson

Bergkvist-Insjön AB, Insjön

Lisa arbetade med ett energieffektiviseringsprojekt på sågverket. Där hon bland annat koordinerade ett antal olika spännande delprojekt.

KTP-projektledare: Lisa Fredriksson
KTP-företag: Jörgen Prawitz
KTP-handledare: Peter Karlsson/Mats Rönnelid
KTP-coach: Fredrik Ahlgren

www.bergkvist-insjon.se

ProjektHydraulik Sverige AB, Borlänge

Företaget genomförde sitt KTP-projekt då man identifierade ett stort marknadsområde bland diverse industrier. För att åstadkomma förbättringar i dagens hydrauliksystem avsedda för industrin måste en tydlig information kunna lämnas om hur den verkliga situationen gällande energikostnader ser ut. Projektet ska ta fram en energikartläggning som ska ge en tydlig samt lättförståelig bild om möjligheten till förbättringar och därmed kostnadsbesparingar.

Företaget hade gärna sett en fortsättning med Rickard, men "tyvärr" så flyttar han till Göteborg för fortsatta studier på Chalmers. Vi önskar honom och företaget stor framgång i framtiden!

KTP-projektledare: Rickard Andersson
KTP-handledare företag: Lennart Strandberg
KTP-handledare: Bengt Löfgren
KTP-coach: Kjell Andersson

www.projekthydraulik.se

Log Max AB, Grangärde

Projektet hos Log Max AB gick ut på att företaget behövde en kompetens som drev ett projekt tillsammans med deras underleverantörer för att tillsammans ta fram nästa generations hydraulik för företagets skördaraggregat.

Ronny Hagman fick efter sitt KTP-projekt fast anställning på Log Max AB i Grangärde. Han är nu ansvarig över hydrauliken inom det världsledande företaget inom skördaraggregat.

KTP-projektledare: Ronny Hagman
KTP-handledare företag: Jan Karlsson/Dennis Peil
KTP-handledare: Michael Lindgren

www.logmax.com

Kettering Textiles LTD - Fashioned for success
As one of the UK’s leading managers of disposal fabric waste, Kettering Textiles, based in wellingborough, Northants, enlisted the support of The University of Northampton to develop a range of designer womenswear for retail in this Knowledge Transfer Partnership (KTP).

DATASYM (UK) LTD - KTP Puts innovation on the menu
Portsmouth-based Datasym (UK) Ltd worked with Bournemouth University’s School of Design, Engineering, and Computing to deliver this Knowledge Transfer Partnership (KTP). The collaboration was initiated to research and utilise wireless communications, producing hospital ward-based menu ordering and patient information systems, whilst ensuring compliance with emerging legislation.

Ultra Electronics Communication & Integrated Systems - KTP adds a valuable dimension to data-link products
In this Knowledge Transfer Partnership (KTP), Ultra Electronics Communication & Integrated Systems (CIS) worked with the Department of Communication Systems at Lancaster University to develop a real-time integrated security monitoring and management system, for the communication of situational awareness from remote locations, such as unmanned aerial vehicles, over satellite and local broadband links.

Senast granskad:
Senast granskad: