Forskare från Högskolan Dalarna föreläser i Kunskapskanalen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 13 och 14 september sändes föreläsningsserien Kunskap för ett gott samhälle i Kunskapskanalen. Serien består av sex föreläsningar och finns att ta del av på UR-Play.
Inspelning av föreläsning

- I serien Kunskap för ett gott samhälle har vi samlat forskare från Högskolan Dalarna som visar allmänheten exempel på den bredd och kvalitet vår forskning har. Föreläsningarna handlar om forskning som bidrar till ett gott samhälle för nuvarande och kommande generationer - i hemmet, på förskolan, under idrotten och på semestern, säger forskningskommunikatör Malin Kull som är projektledare för föreläsningsserien.

Serien består av sex föreläsningar som spelades in på Campus Falun innan sommaren. De sändes i Kunskapskanalen 13 och 14 september och går att ta del av på UR-Play. 

Se föreläsningarna i serien Kunskap för ett gott samhälle på UR Play

Hur minskar vi antalet hjärnskakningar i ishockey?

Mikael Swarén, forskare i idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna.

Inom ishockey är förekomsten av hjärnskakningar är alarmerande hög. I den här föreläsning berättar Mikael Swarén om hur forskare använder sensorer i tandskydd för att kartlägga hur mycket våld mot huvudet som ishockeyspelare utsätts för.

Läs mer på du.se: Målet: Färre hjärnskakningar i ishockey

Energirenovering lönar sig

Jonn Are Myhren, docent i byggteknik vid Högskolan Dalarna.

Hur kan vi renovera våra bostäder så att de blir både energieffektiva och samtidigt trevliga och hälsosamma att bo i? Jonn Are Myhren är docent i byggteknik, i den här föreläsningen kommer han med tips till villaägare och fastighetsägare som ska renovera.

Läs mer på du.se: Solklar forskning - renovera för att må bättre och spara energi

Hållbar turism i Sälen

Beatrice Waleghwa, doktorand i turismvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Under högsäsong femdubblas antalet invånare i Sälen. Det påverkar miljön, det lokala samhället och skapar stora transportutmaningar. Beatrice Waleghwa doktorerar inom turismvetenskap och berättar i den här föreläsningen om hur de involverar lokalinvånare, turister och näringsidkare för att skapa hållbara lösningar.

Läs mer på du.se: Så ska Sälen utvecklas till en hållbar destination

Hur blir lek levande?

Nadezda Lebedeva, filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Nadezda Lebedeva har undersökt hur man studerar barns lek och berättar i den här föreläsningen om några intressanta faktorer om nyanlända barns lek i svenska förskolan.

Läs mer på du.se: Lekens betydelse för barns trygghet

Hur påverkar migration föräldraskapet?

Fatumo Osman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna.

Vad händer när den viktigast uppgiften - att vara förälder - vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Fatumo Osman, docent i omvårdnad, berättar om lösningar som får stor betydelse för föräldrar, barn och samhället.

Läs mer på du.se: Föräldraprogram ökade den psykiska hälsan hos nyanlända

Varför skapar religion rädsla?

Tomas Axelsson, docent i religionssociologi och verksamhetsledare Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), Högskolan Dalarna.

Uppfattningar om religion pendlar mellan ytterligheter. Å ena sidan uppfattas religion som en god civilisatorisk kraft som kan bidra till ett gemensamt samhällsbygge. Å andra sidan som konfliktdrivande och bidragande till separatism och extremism. I föreläsningen diskuterar Tomas Axelson religionspluralism och villkoren för religiös samexistens genom förhållningssättet ”disagreeing well together”. 

Senast granskad:
Senast granskad: