Föräldraprogram ökade den psykiska hälsan hos nyanlända

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vad händer när den viktigast uppgiften - att vara förälder - vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Fatumo Osman, docent i omvårdnad, forskar om lösningar som har fått betydelse för föräldrar, barn och samhället.

Föreställ dig att du har flytt från ditt hemland på grund av krig och förföljelse. Du kommer till ett nytt land där du inte kan språket, inte förstår kulturen eller lagar och regler kring föräldraskapet. I det nya landet har du hört att föräldrar har liten eller ingen makt över hur de ska uppfostra sina barn. Du har hört att det finns lagar som gör att dina barn kan de tas ifrån dig.

Så ser verkligheten ut för många föräldrar som migrerar till Sverige.

Fatumo Osman forskar och undervisar inom omvårdnad på Högskolan Dalarna, hon kom själv till Sverige som flykting och idag är hon även förälder. Hon har träffat många nyanlända föräldrar som beskriver sin rädsla för myndigheter och känslan av maktlöshet. Hon har också träffat nyanlända ungdomar som berättar om konflikter med sina föräldrar, utanförskap och över att de inte blir förstådda.

Dessa insikter gjorde att Fatumo ville undersöka vad man ge för stöd till familjer med flyktingerfarenhet. Genom forskning har hon nu utvecklat föräldraprogrammet "Ladnaan", ett somaliskt ord som betyder "en känsla av hälsa och välbefinnande". Det innehåller både samhällsinformation och metoder enligt anknytningsteorin som syftar till att utveckla eftertanke och känslighet i föräldraskapet.

- När vi utvärderade programmet kunde vi se att föräldrarna fick en bättre psykisk hälsa, ökad tillit och tillfredsställelse i föräldraskapet. Samtidigt fick barnen färre problem med aggression, sociala relationer och utåtageranden, säger Fatumo Osman.

Det här berättar Fatumo om i en föreläsning som kommer sändas i Kunskapskanalen den 14 september. Redan nu finns föreläsningen tillgänglig via UR-Play.

Kunskap för ett gott samhälle

Fatumo Osman är docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna. Hon är en av sex forskare som kommer att föreläsa i Kunskapskanalen under september månad som en del av föreläsningsserien Kunskap för ett gott samhälle. Serien består av sex föreläsningar om forskning som bidrar till ett gott samhälle för nuvarande och kommande generationer - i hemmet, på förskolan, under idrotten och på semestern. 

Målet: Färre hjärnskakningar i ishockey

Solklar forskning - renovera för att må bättre och spara energi

Lekens betydelse för barns trygghet

Varför skapar religion rädsla?

Så ska Sälen utvecklas till en hållbar destination

Senast granskad:
Senast granskad: