Lekens betydelse för barns trygghet

Barn som kommer till Sverige från en annan social kultur har många gånger inte fått tid eller utrymme för lek. Att aktivt observera och interagera via leken kan vara ett sätt att ge stöd och skapa trygghet. Leken kan göra övergången till det nya livet mjukare.

- Barn som kommer till ett nytt land, med ny kultur och språk får genomgå stora förändringar. Vi vet att förändringar skapar otrygghet för barn. Att studera deras lek kan bli ett sätt att se hur de mår och anpassar sig till de nya miljöerna. Genom leken lär sig barn, inte bara språket utan även att förstå och känna sig trygg i de nya miljöerna de befinner sig i, säger Nadezda Lebedeva som är filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Men det är inte helt enkelt att som vuxen leka eller förstå lek på barns villkor. Lek innehåller flera olika dimensioner av känslor, relationer och aktiviteter. Den är under ständig förändring och det kan därför som vuxen vara svårt att hänga med.

- För att förstå, uppmuntra och ge stöd till barn behöver pedagoger ha kunskap om hur man kan observera och interagera i leken. Jag har undersökt vilka faktorer det finns i leken som pedagoger och lärare kan arbete med för att hjälpa barn leka, lära och umgås. Det kan handla om barnens spontanitet, färdigheter, förväntning och planering inom leken, säger Nadezda Lebedeva.

Kunskap för ett gott samhälle

Nadezda Lebedeva är filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon är en av sex forskare som kommer att föreläsa i Kunskapskanalen under september månad som en del av Högskolan Dalarnas föreläsningsserien Kunskap för ett gott samhälle. Serien består av sex föreläsningar om forskning som bidrar till ett gott samhälle för nuvarande och kommande generationer - i hemmet, på förskolan, under idrotten och på semestern. 

Se alla föreläsningar i serien Kunskap för ett gott samhälle 

Kontakt
Univ lektor pedagogiskt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: