Varför skapar religion rädsla?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppfattningar om religion pendlar mellan ytterligheter. Å ena sidan uppfattas religion som en god civilisatorisk kraft som kan bidra till ett gemensamt samhällsbygge. Å andra sidan som konfliktdrivande och bidragande till separatism och extremism.

- Det är väldigt tydligt att religion mer och mer uppfattas som ett problematiskt och delvis hotfullt fenomen och tecken i samtiden, säger Tomas Axelson, docent i religionssociologi. 

Tomas Axelson har studerat synen på religion i Sverige och sett att det svenska samhället har förändrats relativt snabbt på kort tid. Från att vara ett av Europas mest enhetliga samhällen till att bli ett av de mest kulturellt och religiöst pluralistiska. På 70-talet var 95 procent av befolkningen med i svenska kyrkan. Idag är 60 procent medlemmar i svenska kyrkan och det finns 48 olika registrerade samfund i Sverige.  

- Morgondagens Sverige kommer att präglas av religiös mångfald och en fråga är hur religioner kan bidra till en samhällsgemenskap präglad av pluralitet, menar Tomas Axelson. 

I en föreläsning på Kunskapskanalen som har premiär den 14 september berättar Tomas om en identifierbar kluven syn på religion i Sverige. Liksom förhållningssättet "disagreeing well together" som handlar om förmågan att ha olika åsikter i skilda traditioner och samtidigt komma överens genom samexistens och respekt. 

Redan nu kan du ta del av Tomas föreläsningar via UR-Play.  

Kunskap för ett gott samhälle 

Tomas Axelsson är docent i religionssociologi vid Högskolan Dalarna och har 2016-2021 varit verksamhetsledare för Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD). Han är en av de sex forskare som kommer att föreläser i Kunskapskanalen under september månad som en del av föreläsningsserien Kunskap för ett gott samhälle. Serien handlar om forskning som bidrar till ett gott samhälle för nuvarande och kommande generationer - i hemmet, på förskolan, under idrotten och på semestern.  

Så ska Sälen utvecklas till en hållbar destination

Föräldraprogram ökade den psykiska hälsan hos nyanlända

Målet: Färre hjärnskakningar i ishockey

Solklar forskning - renovera för att må bättre och spara energi

Lekens betydelse för barns trygghet

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: