Seminarium Hur skapar vi en tillitsbaserad organisation?

För fjärde gången höll LeDa sitt årliga seminarium för medlemmar i partnerskapet LeDa där årets tema fokuserade konkret på hur offentliga organisationer kan skapa tillitsbaserade organisationer.

LeDa seminarium på Galaxen

Vid tidigare LeDa-seminarier 2018, 2019 och 2021 har vi diskuterat vilka förutsättningar vi ger till våra chefer, resan som vi gör från New Public Management till Tillitsbaserad styrning och hur vi ska hitta balans mellan samarbete och styrning. Vi detta seminarium fokuserade vi på  hur vi konkret kan skapa en tillitsbaserad organisation.

Bengt Pontén och Marie Moström Åberg höll i dagen. Marie M Åberg gav utifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv, inspel kring hur man kan förstå och praktiskt utveckla och anpassa styrning/verksamhet. 
Under dagen görs inspel från Tina Forsberg, utifrån ett styrningsperspektiv:  vad vet vi redan, vad är nytt och dilemman vad gäller hur vi skapar en tillitsbaserad organisation. 

Seminariet vänder sig, som tidigare, till kommunledning, politiker och andra som jobbar med strategiska frågor.

 

Senast granskad:
Senast granskad: