Inbjudan seminariet 2023

”Samspelet mellan politisk styrning och att organisera, styra
och leda kommunens verksamhet” är temat för LeDa medlemmarnas årliga seminarium.

Samverkan kring ett bord

Att organisera, styra och leda kommunens komplexa verksamhet är en stor utmanig!
Under seminariet vill vi därför belysa och diskutera, olika perspektiv och logiker
för politiker, kommunledning och verksamhet. En förutsättning för att få samspelet att
fungera är utveckling av effektiva arenor. Vi kommer att göra inspel om arenor och olika
perspektiv som verktyg för att förstås, analysera och hantera utmaningar/problem.

Frågor som kommer att lyftas under seminariet kommer bland annat handla om;
- Hur får vi genomslag för vår politik? (Politiker)
- Hur ska vi kunna styra och leda verksamheten? (Kommunledning)
- Hur får vi förutsättningar att utföra vårt arbete? (Medarbetare)

Seminariet riktar sig till de kommuner som är medlemmar i LeDa-nätverket och äger rum den
6 september 2023

Senast granskad:
Senast granskad: