Nyexaminerade akademiker i KTP

För dig som nyutexaminerad akademiker kan det vara svårt att få en start på karriären. Genom KTP (Knowledge Transfer Partnerships) får du direkt chansen att klättra snabbt i karriärstegen och i skarpt läge jobba med en idé på plats ute hos ett företag.

Student
Foto: Ulf Palm

Få en start på karriären

För dig som nyutexaminerad akademiker kan det vara svårt att få en start på karriären. Genom KTP får du direkt chansen att klättra snabbt i karriärstegen och i skarpt läge jobba med en idé på plats ute hos ett företag. Akademikern blir anställd som KTP-projektledare av Högskolan Dalarna, på heltid i upp till två år. KTP-projektledaren får en marknadsmässig lön där hälften betalas av företaget och resterande finansieras med projektmedel.

KTP är en utmärkt chans för dig att utveckla dina kompetenser – genom att jobba med ett strategiskt utvecklingsarbete på plats hos företaget men också av att arbeta med stöd från en coach från näringslivet och en handledare från högskolan. KTP-projektledaren får också möjlighet till utbildning som är kopplat till projektledning under projektets gång.

KTP är på riktigt för alla inblandade – resultat från Storbritannien visar att de deltagande företagen utvecklas, regioner utvecklas och inte minst att de akademiker som deltar får kvalificerad erfarenhet omedelbart efter examen.

Hur fungerar det?

De företag som är intresserade av att delta i projektet ska kunna leva upp till ett antal kriterier – bland annat ska företaget ha en sund ekonomi, tillväxtpotential, max 250 anställda och minst 5 anställda.

KTP tar tillsammans med företaget fram en projektplan och en kravspecifikation för KTP-projektledaren. Efter det går vi ut med en rekryteringsannons till allmänheten och ett antal kandidater kommer kallas till intervju.

Anmäl ditt intresse!

Senast granskad:
Senast granskad: