Samarbete med hållbarhetsfokus

Funderar ni på att utveckla era produkter och/eller processer genom att exempelvis arbeta med bättre materialval, avfallsminskning, ökad livslängd, minskad elförbrukning, nya hållbara teknologier, återbruk, restprodukter som råvara?

Just nu söker vi företag som vill utveckla sina produkter och/eller processer för att minska sitt ekologiska fotavtryck. Inom ramen för KTP genomför vi tillsammans ett kvalificerat utvecklingsprojekt.

Knowledge Transfer Partnerships (KTP) är en samverkansmodell mellan företag och högskolan. Ni får en ny kollega med en akademisk kompetens, resurser och driv för att genomföra det projekt ni har tänkt men inte riktigt haft tid för. Högskolan får, genom inblick i ert företag, möjlighet att stärka och utveckla vår forskning och utbildning. 

Ni får en projektledare med akademisk kompetens under cirka 9 månader där vi delar på kostnaden. Dessutom får ni tillgång till våra specialister i ämnet från högskolan som bistår er med kompetens och eventuellt laborativa resurser ur projektet. Utöver det kopplar vi på en affärscoach som ett stöd i ert affärserbjudande.

Är ni intresserad så kontakta oss eller fyll i formuläret https://forms.office.com/e/zaMcD6qUjx

Läs mer om KTP

Senast granskad:
Senast granskad: