Aktuellt från rådet för hållbar utveckling, november 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I månadens nyhetsbrev kan läsa om jämställdhetsintegreringsplanen, nästa steg för att minska klimatpåverkan från vår IT-användning och nya utbildningsinsatser för chefer. Du hittar också information om högskolesektorns nya klimatnätverk. Missa inte heller kommande föreläsning om cirkulär ekonomi!
En hand som håller i en glaskula som ser ut som jorden. I bakgrunden gröna buskar och Högskolan Dalarnas fasad.
Mikael Tengnér

Öppen föreläsning om cirkulär ekonomi, 30/11 

Missa inte nästa öppna föreläsning som anordnas i samarbete med Rättighetscentrum Dalarna och Dalarna Science Park. Denna gång gästas vi av Linda Hagman som kommer att föreläsa om cirkulär ekonomi. Föreläsningen kommer att beröra själva begreppet men också prata om förutsättningar, utmaningar och strategier för införandet av cirkulär ekonomi i Sverige.  

För mer information och zoomlänk 

Minskad klimatpåverkan från högskolans IT-användning - vad blir nästa steg? 

IT-användningen inom högskolans verksamhet har en relativt stor klimatpåverkan. För att minska denna har en rad åtgärder har gjorts de senaste åren, bland annat förlängd användningstid för datorer. Men mer finns att göra. I slutet av oktober arrangerades därför en workshop för att lära mer om sambanden mellan IT-användning och klimat, och ta fram förslag på kommande åtgärder. 

Läs mer om lärdomar och slutsatser från workshopen 

Inriktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering 2023-2025 

Kunskap och kompetens om jämställdhetsintegrering, lika möjligheter till karriärvägar, jämställd studie- och arbetsmiljö samt jämställd utbildning är de fyra fokusområden som sammanfattar inriktningen för högskolans jämställdhetsarbete de kommande åren.  

Läs mer om bakgrund och innehåll  

Lärosäten i samverkan för klimatet  

Den svenska högskolesektorn går samman för stärkt samarbete inom klimatområdet. Genom ett nystartat klimatnätverk vill man få nya idéer och goda exempel på hur man kan bidra till klimatomställningen; både genom forskning och utbildning och genom minskad klimatpåverkan från sin egen verksamhet. 

Läs mer om klimatnätverket 

Ny utbildningsmodul ska öka kompetensen i hållbarhetsfrågor 

Avdelningen för HR har under året arbetat med förbättringar av vårt interna utbildningsutbud för chefer och ledare. Målgruppen har vidgats och det tidigare utbudet har kompletterats med efterfrågat innehåll. En av de nya utbildningarna, som kommer att erbjudas löpande 1 gång per termin handlar specifikt om högskolans jämställdhets- och hållbarhetsarbete. Målet är att skapa förståelse för externa krav, interna målsättningar och hur högskolan jobbar för att bli ett hållbart lärosäte. Målgruppen för utbildningen är chefer och proprefekter.  

Mer information om chefsutvecklingsprogrammet och kommande utbildningstillfällen  

Senast granskad:
Senast granskad: