Institutionen för kultur och samhälle

Om institutionen

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet 2022 består av:

Beslut och protokoll inom IKS

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

 • Ljud- och musikproduktion
 • Företagsekonomi
 • Rättsvetenskap
 • Arbetsvetenskap
 • Kulturgeografi
 • Nationalekonomi
 • Turism
 • Sociologi
 • Statsvetenskap
 • Filosofi
 • Historia
 • Religionsvetenskap