Institutionen för kultur och samhälle

Om institutionen

Vi arbetar med kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor och perspektiv. Genom våra utbildningar och vår forskning kan vi bättre förstå komplexa sammanhang som rör ekonomi, arbetsliv, demokrati, kultur, religion, historia, audiovisualitet och turism.

Nyheter

Skyltning återstår men nu finns en ny grusparkering färdigställd för parkering, både för högskolan och Komvux. Observera att parkeringen har idag inga markerade parkeringsplatser.

Nu finns ritning över lokalerna framtagna med alla rumsnummer tydligt angivna både för paviljongen och Björling (huvudbyggnaden) och en översiktskarta över hela campus inklusive Hus 26 att ta del av. Hänvisa gärna till ritningen och kartan i programrummen för att underlätta för studenterna.

Nu fungerar datanätverk inklusive WiFi och skrivare i Hus 26. I närtid kommer även passersystem och larm finnas på plats.

Till nyhetsarkivet

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet 2023 består av:

Beslut och protokoll inom IKS

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

 • Arbetsvetenskap
 • Bildproduktion
 • Filosofi
 • Företagsekonomi
 • Historia
 • Ljud- och musikproduktion
 • Nationalekonomi
 • Religionsvetenskap
 • Rättsvetenskap
 • Sociologi
 • Statsvetenskap
 • Turismvetenskap

Huvudarbetsmiljöombud och arbetsmiljöombud