Institutionen för kultur och samhälle

Om institutionen

Vi arbetar med kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor och perspektiv. Genom våra utbildningar och vår forskning kan vi bättre förstå komplexa sammanhang som rör ekonomi, arbetsliv, demokrati, kultur, religion, historia, audiovisualitet och turism.

Nyheter

Under våren 2023 kommer det vara möjligt att göra platsbesök på nya Campus Borlänge och få en guidad visning på byggarbetsplatsen. Alla medarbetare är välkomna att anmäla sig. Platsbesöken erbjuds en gång per månad – anmälan för besöken under våren är öppen.
Fler nyheter

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet 2022 består av:

Beslut och protokoll inom IKS

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

 • Arbetsvetenskap
 • Bildproduktion
 • Filosofi
 • Företagsekonomi
 • Historia
 • Ljud- och musikproduktion
 • Nationalekonomi
 • Religionsvetenskap
 • Rättsvetenskap
 • Sociologi
 • Statsvetenskap
 • Turismvetenskap