Nyheter Institutionen för kultur och samhälle

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Avspärrningen gäller preliminärt från 20 februari till och med 25 februari. Anledningen är att tunga lyft kommer att genomföras. Respektera hänvisningarna som finns.
Nyhet
Nu har avspärrningarna på Campus Borlänge justerats så det går att ta sig till parkeringen norr om högskolan via gångvägen utanför högskolebyggnaden.
Nyhet
Medarbetare som idag har arbetsplats i huvudbyggnaden på Campus Borlänge och som behöver en arbetsplats i Borlänge efter 16 juni måste under april/maj flytta sin arbetsplats till hus 26.
Nyhet
Studenter som sitter och studerar vid laptop och skriver i ett skrivblock.
– Vi rekommenderar att paviljongen nyttjas i första hand. Vi kommer inte ifrån de störningsmoment som finns inne i huvudbyggnaden, även om dialogen med Huhagen vår hyresvärd pågår, säger Mikael Wetterstrand avdelningschef avdelningen för fastighets- och campusplanering. 
Nyhet
Besök nya campus
Nu finns tio tillfällen under våren då du har möjlighet att besöka nya Campus Borlänge och få ta del av en rundvandring.
Nyhet
Vy över hus
Nu finns preliminära datum för flytten av Campus Borlänge satta, datumen kan komma att uppdateras utifrån hur byggnationen fortlöper.
Nyhet
Inomhus lärosal grupp människor stolar lärare
BethAnne Paulsrud, docent i engelska, fick för precis ett år sedan besked om att hon beviljats ett stipendium av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) för att undervisa vid The Chinese University of Hong Kong under höstterminen 2023. Hur har det gått?
Nyhet
Vy över kontorsarbetsplats. Skrivbordet är i ek, ljudabsorbent och anslagstavla är i grönt.
Nu finns två visningskontor iordningställda på Campus Borlänge som visar hur kontoren på nya campus kommer att se ut. Kontoren kan bokas och du kan redan nu få upplevelsen av att jobba på nya campus där återbrukade möbler blir verklighet.
Nyhet
Efter önskemål från studenter om fler studieplatser har det nu utökats med fler platser på Campus Borlänge samt i närliggande byggnad. De nya platserna kommer göra det lättare för studenter att hitta en lugn och mer produktiv studiemiljö.
Nyhet
Vy över studieyta med olika sittmöjligheter där personer sitter. Personerna diskuterar något med varandra. Flera växter omger möbleringen.
Om ett år är verksamheten i nya Campus Borlänge igång. Nu kan du se hur insidan på nya campus blir genom illustrationer som tagits fram.
Nyhet
En kvinna sitter vid en bärbar dator.
För 1,5 år sedan lanserades högskolans medarbetarwebb och nu genomförs en webbplatsundersökning för att samla in åsikter om webbplatsen.
Nyhet
Skyltning återstår men nu finns en ny grusparkering färdigställd för parkering, både för högskolan och Komvux. Observera att parkeringen har idag inga markerade parkeringsplatser.
Nyhet
Nu finns ritning över lokalerna framtagna med alla rumsnummer tydligt angivna både för paviljongen och Björling (huvudbyggnaden) och en översiktskarta över hela campus inklusive Hus 26 att ta del av. Hänvisa gärna till ritningen och kartan i programrummen för att underlätta för studenterna.
Nyhet
Nu fungerar datanätverk inklusive WiFi och skrivare i Hus 26. I närtid kommer även passersystem och larm finnas på plats.
Nyhet
Från och med måndag 26 juni kommer delar av parkeringen vara avstängd för etablering av byggbaracker med mera.
Nyhet
Vy över en byggnad som håller på att byggas. Byggnaden är i två våningar och grå med blå fönsterkarmar.
Nu finns paviljongen för undervisning på plats och diverse installationer kommer nu påbörjas. Den 15 juni inleds flytten av nätverkslabb och lärosalar. Salarna görs bokningsbara i TimeEdit och benämns ”Pxxx” – P som i paviljong.
Nyhet
En instruktion inför flytten har tagits fram för att underlätta för dig att packa rätt. Medarbetare som berörs behöver inte vara på plats under flyttveckan men ska ha packat och märkt senast veckan innan flytten. Flyttkartonger finns utställda i lokalerna på Campus Borlänge.
Nyhet
En grävmaskin bryter upp plattor på ett torg.
Under bygget av den tillfälliga paviljongen för undervisning stängs Röda vägen av och biltrafiken leds om 11-17 maj. Entréerna till campus kan användas som vanligt.
Nyhet
Var med och rösta fram de tre lärarrepresentanterna till högskolestyrelsen. Du kan rösta till och med onsdag 26 april klockan 24.00 i den digitala vallokalen. Välkommen!
Nyhet
Löv på marken, träd med gula löv och Campus Borlänge i bakgrunden.
Den 26 april inhägnas en yta utanför Campus Borlänge, där en paviljong ska komma på plats och från hösten ersätta vissa undervisningslokaler. Röda vägen stängs av 8 maj och biltrafiken leds om. Entréerna till campus kan användas som vanligt.
Nyhet