Personlig presentation av Berk Sirman

Avdelningschef
Avdelningen för medier Institutionen för kultur och samhälle
Universitetsadjunkt ljud och musikproduktion
Ljud- och musikproduktion Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Publikationer