Anna Tunell Bäck

Personlig presentation av Anna Tunell Bäck

Institutionsadministratör
Institutionen för kultur och samhälle

Som institutionens enda administratör sköter jag institutionens administration på ledningsnivå, såsom registratur, beslut, protokoll samt kurs- och utbildningsplaner. Jag hanterar även arrangemang av olika slag på institutionsnivå.

Andra profilsidor

Bakgrund

Anställd på Högskolan Dalarna sedan våren 2010 och har bland annat arbetat som studieadministratör och supportansvarig.