Forskningsprojekt: UBMEM - Aktivitetsbaserad energi och mobilitetsmodellering på stadsnivå för planering av framtidens städer

Projektledare
Johan Håkansson
Xingxing Zhang
Deltagare
Mengjie Han
Ross May
Paria Sadeghian
Mia Xiaoyun Zhao
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
För att nå uppsatta mål för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser, och samtidigt hantera ökad urbanisering och befolkningstillväxt, måste städer världen över hitta optimala strategier för att ställa om lokal användning och tillförsel av energi. Det är nödvändigt att kunna studera vilka effekter olika stadsutformningar, policyåtgärder och spridning av ny teknik har på energiprestandan hos hela städer. I det här projektet kommer vi att använda smarta digitala tekniker för att samla in stora dataset över mobilitet och aktiviteter för stadsinvånare. Dessa data, i kombination med meteorologiska data, LiDAR-data och andra GIS-baserade data, kommer sedan att användas för att konstruera en stadsmodell som kan användas för att beräkna och visualisera energi- och effektbehov och växthusgasutsläpp från byggnader och transporter på stadsnivå. Projektets resultat omfattar ny kunskap och data liksom demonstrerade innovationer som kommer till praktisk användning i stadsplanering.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Mikrodataanalys
Finansiärer
Energimyndigheten