Personlig presentation av Paria Sadeghian

Doktorand mikrodataanalys
Mikrodataanalys Institutionen för information och teknik
Universitetsadjunkt informatik
Informatik Institutionen för information och teknik

Undervisning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer