Jobb och karriär

2 min läsning
Som student vid högskolan har du tillgång till stöd, inspiration och nätverksmöjligheter som kan vara till stor nytta inför din framtida karriär. Du kan registrera dig på karriärportalen Du CareerGate, bli studentambassadör, gå med i Alumnnätverket, få hjälp av våra studie- och karriärvägsledare.

Representera Högskolan Dalarna

Som studentambassadör möter du människor i alla åldrar med olika intressen och på olika positioner. Du fungerar som en inspirations- och informationskälla och marknadsför Högskolan Dalarna på bästa sätt. Alla uppdrag du utför är viktiga för högskolan och uppdraget ger dig värdefulla meriter.

Du behöver vara väl förberedd inför varje uppdrag och känna engagemang för dem. Du behöver också vara serviceinriktad, professionell, helt enkelt en stolt student. Efter varje uppdrag återrapporterar du och en uppföljning sker där din egen arbetsinsats utvärderas.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Digital produktion och filmproduktion
  • Deltagande vid varumärkesbyggande event
  • Marknadsföra Högskolan Dalarna, exempelvis vid mässor och gymnasiebesök
  • Telemarketing
  • Teamledare

Är du intresserad av uppdraget som studentambassadör och vill veta mer?
Kontakta Ina Carlsson, studentrekryterare, icr@du.se, 023-77 85 48.

Bli studentmedarbetare

Som studentmedarbetare har du möjlighet att arbeta deltid hos en arbetsgivare under din utbildning, arbetsuppgifterna behöver ligga i linje med din utbildning. Det här samarbetet är en möjlighet för arbetsgivare i regionen att genom dig få in ny kunskap och nya infallsvinklar i sin verksamhet. Det är också en möjlighet för dig att få praktisk erfarenhet och att knyta kontakter som kan vara viktiga i ditt framtida yrkesliv.

Det bör handla om avgränsade uppdrag som arbetsgivaren har behov av men som inte ryms inom den ordinarie verksamheten. Arbetstiden behöver anpassas så arbetet kan ske parallellt med heltidsstudier. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

  • Utredningar, kartläggningar och förstudier
  • Administrativa uppgifter som sammanställningar, framtagande av mallar, inventeringar, registrering och bokföring
  • Kommunikation, marknadsföring, textarbete och bildhantering
  • Programmering, utveckling och grafisk design

Just nu ser vi över vår organisation gällande studentmedarbetarekonceptet.
För övergripande frågor kontakta Sigrid Saveljeff, samverkanschef, ssf@du.se, 023-77 80 84.

Din väg till jobb

DU CareerGate

DU CareerGate är karriärportalen för dig som studerar eller har studerat vid Högskolan Dalarna. Där hittar du jobb, praktikplatser och examensarbeten i Dalarna, i övriga Sverige och i hela världen. På portalen hittar du även information om våra kommande karriärfrämjande event och aktiviteter.

KTP 

Genom KTP (Knowledge Transfer Partnerships) erbjuds du som är nyexaminerad akademiker att genomföra ett utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Projektet kan vara i upp till två år på heltid, och du får marknadsmässig lön under tiden. Företaget betalar hälften och resten finansieras med projektmedel.

Karriärvägledning

Behöver du hjälp med att planera din karriär? Vi finns som stöd för dig när du funderar på hur din utbildning, dina erfarenheter och personliga meriter ska sammanfattas och bli till en jobbansökan som kan leda dig vidare i livet.

Kontakta studie- och karriärvägledningen

Senast granskad: