Arbetsintegrerad lärarutbildning

Utbilda dig till lärare samtidigt som du undervisar i skolan! Ett unikt samverkansprojekt i region Dalarna.

Högskolan Dalarna och Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bedriver ett samverkansprojekt som har som mål att utbilda fler lärare i region Dalarna som består av ett stort antal kommuner, stora som små. Regionen erbjuder en fantastisk möjlighet att utbilda sig till lärare samtidigt som du får möjlighet att arbeta i skolan, du samlar på dig en unik erfarenhet som du har nytta av under resten av ditt yrkesverksamma liv. 

Målet är att fler redan verksamma i skolan ska utbilda sig så att de blir behöriga och legitimerade lärare och att de under hela sin studietid kan bidra till en bättre kvalitet för skolans alla elever och verksamma lärare samt till att initiera möjliga skolutvecklingsprojekt. Genom en unik möjlighet att kombinera studier och arbete i skolans verksamhet får student och involverade skolor verksamhet möjlighet att gemensamt utvecklas – kollegialt lärande och skolutveckling blir fokus.

Projektet innebär att skolhuvudmän erbjuder studerande en möjlighet att söka tjänst som lärare i skolan samtidigt som de utbildar sig till lärare. Anställningen består under studietiden av 50% undervisning i skolan och 75% högskolestudier.  

Högskolan Dalarna erbjuder följande arbetsintegrerade lärarutbildningar:

Kontaktuppgifter

Studievägledning

studievagledning@du.se
Läs mer om vår Studie-och karriärvägledning.

Grundlärarprogrammet, arbetsintegrerad

* Förskoleklass och grundskolan 1-3
* Årskurs 4-6

Lena Knies
Programansvarig
las@du.se
023-77 87 74

Kompletterande pedagogisk utbildning inom VAL

Anna Karin Fändrik
Programansvarig
akf@du.se
023-77 80 65

Samverkan kommuner - PUD

Sofia Walter
Verksamhetsutvecklare och samordnare
Lärarutbildningskansliet
swl@du.se
023-77 89 58

Senast granskad:
Senast granskad: