KTP utvalt som gott exempel

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

KTP-projektet har blivit utvalt av Klimatsynk som ett gott exempel på projekt där man kombinerar kunskapsväxling, regional utveckling och förbättrad miljö.

KTP-projektet har blivit utvalt av Klimatsynk som ett gott exempel på projekt där man kombinerar kunskapsväxling, regional utveckling och förbättrad miljö. Klimatsynk har finansierat produktionen av en film om KTP. Filmen spelades in under hösten och förklarar KTP-konceptet och visar specifikt upp vårt KTP-projekt tillsammans med Dalafrakt. KTP kommer också presentera vårt arbete och modellen på en spridningskonferens i Köpenhamn i november. Roligt att KTP uppmärksammas på detta sätt!

Klimatsynk är en organisation som är finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten och har som roll att samordna regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, i alla nio regionalfondsprogram.

För att se filmen klicka på länken nedan:

http://klimatsynk.se/5.69caea2915ee27d0d1b54812.html

Senast granskad:
Senast granskad: