Idéer och potential blev verklighet med KTP

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Flera strategiska ordrar från USA är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Färilaföretaget JPS-Teknik och KTP (Knowledge Transfer Partnerships) – Högskolan Dalarnas samverkansmodell.

‒ Jag har faktiskt ställt mig frågan om vi klarat av att göra detta utan KTP och svaret är entydigt nej, säger företagets VD Peter Sörell.

 Erik Arén och Peter Sörell i verkstadsmiljö
KTP-projektledaren Erik Arén tillsammans med JPS VD Peter Sörell.

KTP (Knowledge Transfer Partnerships) är en samverkansmodell som Högskolan Dalarna och Högskolan Gävle driver. Den har resulterat i flera givande samarbeten mellan akademin och företag. Företag får hjälp av en nyexaminerad akademiker att utveckla företaget och högskolan får i sin tur viktig kunskap att driva forskning kring. 

‒ Samarbetet mellan företag och akademi har så här långt resulterat i ett examensarbete inom Produktlansering (våren 2017). Detta examensarbete låg sedan till grund för flera av JPS aktiviteter på den Nordamerikanska marknaden. Vidare har ett studentprojekt inom produktionslogistik (hösten 2017) genomförts. Ett forskningsprojekt kring kapsprickor diskuteras, berättar Peter Sörell, VD på JPS-Teknik.

JPS Teknik AB har sin bas i det lilla samhället Färila i Ljusdals kommun i Gävleborgs nordvästra hörn. JPS Teknik AB tillverkar såg- och kapenheter för mobila och stationära skogsmaskiner. Företaget säljer sina unika produkter på en global marknad och den tekniska lösningen, som är patenterad, bidrar till en lägre bränsleförbrukning för skogsmaskinerna samt ger mindre kapsprickor i timret. 

Vad har KTP-projektet bidragit till?

‒ Genom aktivt internt utvecklingsarbete och strategiskt externt arbete med exempelvis goda kontakter med media och medverkan vid ELMIA:s skogsmässa 2017, har KTP-projektet bidragit till att idéer och potential har blivit verklighet. I inledningen av KTP-projektet fanns förhoppningar om att komma in på den Nordamerikanska marknaden. Idag har JPS fått flera strategiska ordrar från USA och affärscoachen bidrar i dag med kompetens kring affärsjuridiska vägval inkluderande viktiga detaljer.

Skulle den här utvecklingen ha varit möjlig utan KTP?

‒ Jag har faktiskt själv ställt mig den frågan om vi klarat att göra detta utan KTP och svaret är entydigt nej. Färila är en liten ort i glesbygd och att kunna få stöd med paketering och rekrytering i detta projekt har varit av stor vikt. Att sedan resultaten och effekterna så här är långt mer än förväntat är förstås mycket glädjande.

Hur kommer det sig att det blev just KTP?

‒ JPS Teknik AB fick sommaren 2016 information om KTP via en konsult på Green Business Region som fått kännedom om KTP via ett informationsmöte på Dalarnas Science Park. Företaget arbetade just då med att strukturera grunderna i marknadsföringen för att kunna ta nästa steg i sin utveckling, och vi tyckte att det lät intressant.

Vem fick jobbet som projektledare?

‒ KTP-projektledaren Erik Arén som anställdes var Jägmästare (300hp) med inriktning mot skogsindustriell ekonomi. Hans CV kompletterades med mycket god ledarskapsutbildning samt att en del av studierna gjorts i Nordamerika.  Vi är mycket nöjd med Eriks arbete och ömsesidigt intresse, vilja och planer finns för fortsättningen efter projektslut.


Fakta projektplanen

Projektplanen för JPS-Teknik har utvecklats tillsammans med handledare från Sveriges Lantbruksuniversitet och innehåller fem olika delprojekt: 

  • Marknadsföring/Säljstöd
  • Kundnöjdhet/Värdeerbjudande
  • Internrevision
  • Skogsindustriell värdekedja
  • Organisationsstrategier
Senast granskad:
Senast granskad: