Filminspelning om KTP

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

EU/Tillväxtverket ska göra en film om Högskolan Dalarnas stora samverkansprojekt KTP
Campus Falun - biblioteket

Torsdag den 7 september sker det filminspelningar på campus i både Falun och Borlänge. Det är EU/Tillväxtverket som ska göra en film om Högskolan Dalarnas stora samverkansprojekt KTP – Knowledge Transfer Partnerships. Filmning kommer att ske i några typiska högskolemiljöer, såsom bibliotek, lab, föreläsning etc.


KTP handlar om kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv/samhälle. Nyexaminerade akademiker anställs under 1-2 år på full tid och med full lön för att på ett företag i regionen genomföra ett strategiskt utvecklingsprojekt. Det kan handla om nya produkter/tjänster, nya marknader, nya processer eller ny organisation. Under hela tiden erhålls stöd från en handledare från högskolan och en coach från näringslivet. Till projekten kan även kopplas examensarbeten, forskning och uppdragsutbildning.
Med en budget på drygt 45 miljoner kr ska Högskolan Dalarna tillsammans med Högskolan i Gävle under en treårsperiod genomföra KTP-projekt hos 40-talet företag. Medfinansiärer är EU, Region Dalarna, Region Gävleborg och företagen själva. Just nu pågår rekrytering av både företag och nyexade akademiker. Ett antal delprojekt har redan pågått över ett år.

Senast granskad:
Senast granskad: