Finansiärer och partners

KTP (Knowledge Transfer Partnerships) sker i samverkan med olika aktörer inom näringsliv och akademi.

Finansiärer

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

europeiska unionen - europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.png

Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.

ec.europa.eu/regional_policy

Region Dalarna

region dalarna logotyp.png

Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna. I det ligger att ta tillvara länets möjligheter och främja den regionala utvecklingen inom en rad olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen.

www.regiondalarna.se

Region Gävleborg

gavleborg.png

I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.

www.regiongavleborg.se

Länsstyrelsen Dalarnas län

lansstyrelsen.jpg

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

www.lansstyrelsen.se/Dalarna

Interreg Sverige–Norge

interreg SverigeNorge.jpg

Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. EU:s program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

www.interreg-sverige-norge.com

Lärosäten

högskolan dalarna logotyp.png

Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder ett drygt 60-tal program och ca 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden. Högskolan har ca 16 000 studenter och ungefär 800 anställda.

Högskolan Dalarna erbjuder utbildning för dig som är intresserad av:

 • Data & IT
 • Ekonomi, samhälle & turism
 • Idrott & Hälsa
 • Kultur, medier & design
 • Språk
 • Teknik & natur
 • Undervisning
 • Vård, medicin & socialt arbete

www.du.se

 

högskolan i gävle logotyp.png

Högskolan i Gävle har cirka 17 000 studenter och erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 750 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Högskolan i Gävle erbjuder utbildning för dig som är intresserad av:

 • Data & IT
 • Ekonom
 • Hälsa och arbetsliv
 • Samhällsbyggnad
 • Teknik & natur
 • Undervisning
 • Vård, medicin & socialt arbete

www.hig.se

 

På Mittuniversitetet finns ett stort och spännande utbud, med flera utbildningar som du bara hittar här. Vi har starkt fokus på praktik och arbetslivsnära inslag för att öka dina chanser till jobb. Många av utbildningarna går på distans.
 
www.miun.se/en

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden.

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet.

Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter

www.ltu.se

 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. MDH är en av Sveriges största högskolor och har 16 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning.
 
På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

www.mdh.se

 

Hos oss finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Vi är stolta över våra 14 000 studenter och 500 anställda med den mångfald de representerar. Våra ledord är närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt. Med över 35 000 sökande till höstterminen 2019 är vi landets nionde mest sökta lärosäte och Sveriges mest sökta högskola. 

www.hkr.se

 

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

www.sh.se

Partners

collage_object.png

IUC Dalarna AB är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom framförallt verkstads och trä industri med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer.

www.iucdalarna.se

IUC Norr

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

http://www.iucnorr.se/

IUC Z-GROUP ägs av 62 tillverkande företag i Jämtlands län, och tillsammans har våra ägare ca 2100 anställda.
Vi är en resurs att tillgå för länets industri på både kort och lång sikt. Vi tillhandahåller gemensamma eller skräddarsydda utbildningar, organiserar olika nätverk och servar våra delägare med upphandling av gemensamma leverantörsavtal.

Vi driver angelägna projekt och utgår från företagens behov och megatrender i syfte att öka industrins konkurrenskraft. Insatserna kan ske företagsspecifikt eller i grupper av företag med likartade behov.

iuczgroup.se

 

MITC utvecklar industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper i industriföretagens verksamheter. Vi fungerar som mäklare mellan akademi och näringsliv. Med hjälp av studenter, forskning, utveckling och fortbildning för vi den industriella utvecklingen framåt.
“Vi matchar näringslivets behov med högskolans för att båda ska bli vinnare.”
- Michael Rydell, Verksamhetschef MITC

www.mitc.nu

Senast granskad:
Senast granskad: