Universitetskanslerämbetets utvärdering

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) utvärderar kvaliteten för all högre utbildning vid svenska högskolor och universitet.