Forskningsprojekt: Nätverk om digitalisering av vård och omsorg senare i livet: En digital tvilling för bättre åldrande och vård och omsorg

Projektledare
Johan Borg
Deltagare
Marie Elf
Kevin McKee
Susanna Nordin
Yves Rybarczyk
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
The purpose of the proposed network was to develop multidisciplinary collaboration among researchers from the two research profiles Health and welfare and Complex systems – microdata analysis at Dalarna University, and the four disciplines/subject areas medical science, microdata analysis, nursing and social work. The goal of the network was to develop at least one project application for external funding on eHealth and care of older people. The plan was that the application would address the development, validation and evaluation of a ‘digital twin’ of person-centred care provision for older people.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Omvårdnad
Mikrodataanalys
Socialt arbete
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer