Forskningsprojekt: Reesbe företagsforskarskola

Projektledare
Ewa Wäckelgård
Deltagare
Chris Bales
Frank Fiedler
Jonn Are Myhren
Thomas Olofsson
Tomas Persson
Mats Rönnelid
Corey Blackman
Tina Lidberg
Moa Swing Gustafsson
Ricardo Ramirez Villegas
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Reesbe (resurseffektiva energisystems i den byggda miljön) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Företagsforskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete med sjutton företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen. Totalt finns tolv doktorander i forskarskolan, merparten anställda i företag. Högskolan Dalarna ansvarar för fyra av doktoranderna. De är anställda på ClimateWell, Byggpartner i Dalarna, Falu Energi & Vatten respektive Stora Tunabyggen (i samarbete med Borlänge Energi).

Syftet med forskningen i Reesbe är att hitta åtgärder för en effektivare energianvändning i bostäder eller offentliga byggnader som är anslutna till fjärrvärmesystemet. Forskningen fokuserar inte bara på energibesparande tekniska lösningar, men också på affärsmodeller för gemensamma insatser mellan energi-och bostadsbolagen. Ett särskilt intresse för projektet är att studera potentialen för solenergi för att minska användningen av ändliga resurser (bränslen) och främja lägre klimat-och miljöpåverkan.Forskningen syftar till:
• betydande effektivisering i energitillförselsystem
• betydande minskning av energianvändning i byggnader
• förbättrat inomhusklimat för både befintliga byggnader och nybyggnationer inom fjärrvärmenätet
• ökad andel förnybar energi inom fjärrvärmeområdet genom installationer av solenergiteknik.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Byggteknik
Energiteknik
Finansiärer
KK-stiftelsen
medverkande 17 företag i Reesbe
Publikationer