Hög tid att registrera dina forskningspublikationer

Varje år redovisas högskolans forskningspublikationer i årsredovisningen. Kom ihåg att registrera dina publikationer i DiVA senast 31 december.
Senast granskad: