DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA finns forskningspublikationer och examensarbeten. Du som doktorand, forskare eller lärare vid Högskolan Dalarna ska registrera dina vetenskapliga publikationer i DiVA.

Vad är DiVA?

DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA återfinns forskningspublikationer och examensarbeten producerade av högskolans doktorander, forskare och studenter.

Publicering sker Open Access. Det innebär att alla har rätt att läsa, citera, ladda ned och skriva ut det som publiceras. För att använda sig av ett verk krävs dock författarens tillstånd. I DiVA behåller du som författare alltid upphovsrätten till ditt verk.

DiVA är ett gemensamt system för 50 lärosäten och forskningsinstitut. Alla publikationer återfinns i den gemensamma söktjänsten DiVA portal.

Uppsala universitetsbibliotek ansvarar för drift och utveckling av DiVA.

DiVA - Högskolan Dalarna

DiVA portal

Vad används DiVA till?

  • Används som plattform för Högskolan Dalarnas publicering
  • Långtidslagrar och ger säker åtkomst till högskolans publikationer
  • Sprider Högskolan Dalarnas publikationer till andra databaser och söktjänster
  • Används som underlag för publikationslistor på högskolans webb
  • Används som underlag för fördelning av forskningsmedel
  • Används som underlag för bibliometri - statistiska analyser av publikationer
Registrera dina forskningspublikationer

Varje år redovisas högskolans forskningspublikationer i årsredovisningen. Registrera dina publikationer i DiVA senast 31 december.

Forskningspublikationer

Vad gäller för mig som doktorand eller forskare?

Du som doktorand, forskare eller lärare vid Högskolan Dalarna ska registrera dina vetenskapliga publikationer i DiVA.

Om upphovsrätt och avtal med förlag tillåter kan du även publicera dina publikationer Open Access i DiVA.

Biblioteket granskar alla publikationer som registreras, arkiveras och publiceras i DiVA.

Hur registrerar och publicerar jag en forskningspublikation i DiVA?

Börja med att logga in i DiVA. Sedan finns det två huvudsakliga sätt:

  1. Manuell registrering. Du fyller i uppgifter för publikationen i DiVA:s formulär.
  2. Importera referenser för publikationen från annan databas. Från exempelvis ett annat lärosätes DiVA, Web of Science, Scopus, PubMed och Libris.

DiVA - Logga in

Fyll alltid i: 

  • Ditt användarnamn vid Högskolan Dalarna i fältet ”Lokalt användarid”. Ditt användarnamn består ofta av tre bokstäver, t.ex. rbo.
  • Institutionen du är anställd vid/affilierad till och akademiskt ämne i fältet "Institution, avdelning eller program". Alternativt fyll i fält "Annan organisation" om du skrivit i egenskap av doktorand eller forskare anställd vid/affilierad till ett annat lärosäte.

Hur gör jag för att mina publikationer i DiVA ska visas på min profilsida?

Fyll i ditt användarnamn i fältet ”Lokalt användarid”. Gör det för varje publikation du registrerar i DiVA. Det är kopplingen till din profilsida. Det gör att dina publikationer visas.

Hur kopplar jag mina publikationer i DiVA till mitt forskningsprojekt (forskningsdatabasen)?

Från och med den 10 oktober 2023 kommer det inte längre vara möjligt att lägga till eller ändra information i forskningsdatabasen. Läs mer om vilka möjligheter som finns att visa projekt på sidan om forskningsprojekt.

Webbsidor för forskningsprojekt

Senast granskad:
Senast granskad: