Forskningsstöd

Här hittar du som forskare kontaktuppgifter, stöd och vägledning när du ska söka extern forskningsfinansiering

Högskolan Dalarnas forskningsstöd består av medarbetare från flera avdelningar inom verksamhetsstödet och inom en rad olika professioner. Avdelningen för stöd i utbildning och forskning samordnar arbetet. Vi bidrar till en systematisk kvalitetssäkring av högskolans forskningsverksamhet. I detta ingår även omställningen till ett öppet vetenskapssystem.

Nyheter

Snart kommer ett nytt verktyg att bli tillgängligt för forskare. Verktyget ger dig möjlighet att visa forskningsprojekt direkt på webben, även efter stängningen av forskningsdatabasen.

Ta del av förslagen på nya regler för inrättande av ämnen, examina och utbildningsprogram.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) meddelade 13 december att de beslutat att inte återinrätta Högskolan Dalarnas examenstillstånd för förskollärare.

Till nyhetsarkivet