Forskningsstöd

Här hittar du som forskare stöd och vägledning inom följande områden:
Nyheter
Högskolan Dalarna har blivit beviljade medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna för att stärka regionens utpekade styrkeområden – så kallad smart specialisering.
Ingången ”Utbilda och forska” riktar sig till dig som är lärare, forskare, handledare och doktorand. Innehållet är omarbetat och i december publicerades den första versionen av den nya ingången.
Fler nyheter