Forskningsstöd

Här hittar du som forskare kontaktuppgifter, stöd och vägledning inom följande områden:

Högskolan Dalarnas forskningsstöd består av medarbetare från flera avdelningar inom verksamhetsstödet och inom en rad olika professioner. Avdelningen för stöd i utbildning och forskning samordnar arbetet. Vi bidrar till en systematisk kvalitetssäkring av högskolans forskningsverksamhet. I detta ingår även omställningen till ett öppet vetenskapssystem.

Nyheter

Från och med den 10 oktober 2023 kommer det inte längre vara möjligt att lägga till eller ändra information i forskningsdatabasen. Den information som redan finns kommer dock vara synlig på webben ett tag framöver.

Den 18 oktober är det dags för Högskolan Dalarnas första AIMday. Det är en dag där du som forskare/sakkunnig får chans att träffa externa aktörer för att dela kunskaper och erfarenheter kring en specifik fråga.

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, utlyser Postdoc-stipendium för utlandsvistelse i minst 1 år.

Till nyhetsarkivet
På gång