Forskningsstöd

Här hittar du som forskare kontaktuppgifter, stöd och vägledning när du ska söka extern forskningsfinansiering

Högskolan Dalarnas forskningsstöd består av medarbetare från flera avdelningar inom verksamhetsstödet och inom en rad olika professioner. Avdelningen för stöd i utbildning och forskning samordnar arbetet. Vi bidrar till en systematisk kvalitetssäkring av högskolans forskningsverksamhet. I detta ingår även omställningen till ett öppet vetenskapssystem.

Nyheter

Du vet väl om att det finns information och direktlänkar till finansiärer och utlysningar på forskningsstödets webb.

Snart kommer ett nytt verktyg att bli tillgängligt för forskare. Verktyget ger dig möjlighet att visa forskningsprojekt direkt på webben, även efter stängningen av forskningsdatabasen.

Till nyhetsarkivet
På gång