Forskningskommunikation

Högskolans forskning ska bidra till kunskapstillväxt och samhällsnytta. För att kunna göra det behöver våra forskare synas i vetenskapsvärlden och i samhällsdebatten.

Forskningskommunikation är en viktig del i högskolans ansvar med att arbeta för öppen vetenskap som handlar om att göra forskning tillgänglig och transparent för andra forskare och för det omgivande samhället. På den här sidan får du som forskare stöd och råd i ditt arbete med att kommunicera forskning och därmed bidra till att din forskning kommer till nytta och värde i samhället.

Illustration cirkel målgrupper för forskningskommunikation. Kommunikation om forskning med det omgivande samhället: Information, dialog och samskapande.  Allmänhet, företag, barn/unga, patientgrupper, branschorganisationer, intresseföreningar, myndigheter, kommuner, beslutsfattare, politiker, skola, lärare, utbildning, journalister, media.
Illustration: Vetenskap & Allmänhet

Din digitala närvaro

Det finns flera kanaler som forskar själva kan använda för att forskningen ska bli synlig. Här finns en beskrivning av hur du som forskare ska gå tillväga utifrån de kanaler som högskolan erbjuder. 

Forskargrupp på du.se

Webbsidorna om forskargrupper finns för att stärka all den forskning som bedrivs inom institutionen och på högskolan, genom att berätta om forskargruppernas arbete på ett tydligt och enhetligt sätt. Dessa sidor ska göra det enkelt för externa målgrupper att ta till sig forskargruppers forsknings- och kompetensområden. 

Här får du som arbetar i en forskargrupp veta hur du ska göra för att skapa och uppdatera webbsidor om forskargrupper:

Ta fram och uppdatera webbsida om forskargrupp 

Profilsida på du.se

Här finns ditt namn, möjlighet att lägga till en porträttbild, dina kontaktuppgifter, registrerade projekt och publikationer. Sidan ger dig också möjlighet att presentera dig själv och din forskning. När andra söker information om dig kommer de sannolikt att träffa på den här sidan.

Uppdatera din personliga profilsida genom att söka på ditt namn här på medarbetarwebben och klicka på Redigera profil.

Profilsidan – en sida om dig

Forskningsprojekt

Gör din forskning synlig och tillgänglig för en bredare publik med en professionell och informativ webbsida. Här finns vägledning för hur du skapar en webbsida för ditt forskningsprojekt. Det finns flera sätt att visa dina projekt, så att din forskning blir sökbar och synlig för externa besökare, till exempel forskare och journalister.

Visa dina forskningsprojekt

Expertlistor

På sidorna om forskning på vår externa webbplats du.se/forskning finns experter inom olika teman och områden listade. Expertlistor är en möjlighet för dig som främst är forskare eller doktorand att kunna profilera din kompetens. Expertlistor vänder sig särskilt till journalister som söker efter forskare (samtidigt som de också är till hjälp för andra som vill få en inblick i vilka olika kompetenser som finns tillgängliga på högskolan).

Dela med dig av din expertis

Vetenskaplig publicering

Biblioteket ger dig stöd och råd kring frågor om vetenskaplig publicering. Några exempel: DiVA, Open Access, bibliometri, ORCID och tilldelning av ISBN/ISSN.

Vetenskaplig publicering

Sociala medier

I sociala medier kan du kommunicera direkt med din målgrupp. Du har stora möjligheter att skapa engagemang och interaktion, inte minst genom att budskap snabbt kan spridas till många. Att vara aktiv på sociala medier innebär också att du kan fånga upp aktuella frågor och lära dig mer om dina målgrupper.

Tagga gärna Högskolan Dalarna i dina personliga inlägg.

Högskolan Dalarna har officiella konton på Facebook, Instagram och Linkedin. Har du idéer eller synpunkter som rör innehållet? Välkommen att höra av dig till avdelningen för kommunikation.

Om du funderar på att starta ett konto för exempelvis ett program eller projekt behöver du först kontakta avdelningen för kommunikation, det är ett krav.

Högskolan Dalarnas officiella konton i sociala medier:

LinkedIn

Facebook

Instagram

Mallar och grafisk formgivning

Information till dig som behöver hjälp med olika produktioner så som affischer, vetenskapliga posters, foldrar, informationsblad, diplom, inbjudningar, visitkort med mera. 

Posters, informationsmaterial och annan grafisk produktion

Kommunikationsplan

Det finns en mall för kommunikationsplanering som hjälper dig att lägga upp en kommunikationsplan. Planen anger bland annat målet för kommunikationen, vem kommunikationsinsatserna riktar sig till, vilket budskapet är och vilka kanaler som ska användas. Rubrikerna i mallen kan anpassas beroende på vad som ska kommuniceras. Till exempel, för din forskning kan det vara bra att fokusera på:

  • Syfte (varför)
  • målgrupper (vem)
  • mål (vad)
  • budskap (vad/varför)
  • kanaler (hur)
  • följt av en plan för aktiviteter (när).

Ta del av mallen och stöd för kommunikationsplanering här:

Planera din kommunikation

Utbildningar i forskningskommunikation 

Avdelningen för kommunikation erbjuder utbildningar för forskare och forskargrupper. För tillfället finns nedanstående kurser. Hör gärna av dig till avdelningen för kommunikation. 

Budskapsträning 

Vi går igenom grunderna i forskningskommunikation och du får metoder för att berätta om din forskning på ett enkelt och tydligt sätt – utan att förminska den.  

Tidsåtgång: 3 timmar 

Antal personer: Cirka 6 

Nätverka på LinkedIn 

Du får praktiska råd och tips om hur du använder LinkedIn, som ett verktyg för karriärutveckling, professionell tillväxt och spridning av information eller forskning. 

Tidsåtgång: 1,5 timme 

Antal personer: Cirka 6 

Presentera dig själv och din kunskap på din profilsida 

Du får praktiska råd om hur du använder din profilsida som ett digitalt visitkort, för att förklara vem du är, din forskningsexpertis och din roll vid högskolan.  

Tidsåtgång: 30 minuter - 1 timme 

Antal personer: Inga begränsningar 

Skriva forskarkrönika

En forskarkrönika är en typ av skrift för dagspress där forskare delar med sig av sina erfarenheter, insikter och ibland personliga reflektioner om sitt forskningsarbete eller om vetenskapliga ämnen. Under den här utbildningen får du praktiska råd om hur du kan lägga upp en krönika, hur du kan inleda den och andra viktiga aspekter som är viktiga för den här typen av text. 

Tidsåtgång: 1-2 timmar 

Antal personer: Cirka 6 

Högskolan har ett samarbete med Falu-Kuriren där vi återkommande publicerar forskarkrönikor. Vilka som erbjuds den möjligheten bestäms av instiutionsledningarna i samråd med forskningskommunikatörer. Hör av dig om du är intresserad!

Om forskarkrönikor i Falu-Kuriren

Stöd från avdelningen för kommunikation

Avdelningen för kommunikation har som uppdrag att främja synliggörandet av Högskolans forskning. Avdelningen ska ge stöd i planeringen och genomförandet av de övergripande populärvetenskapliga kommunikationsinsatserna inom forskningen.

Utöver nedanstående kan avdelningen för kommunikation ge strategiskt stöd i kommunikationsfrågor. Du som forskare är alltid välkommen att höra av dig till avdelningen för kommunikation.

Skicka gärna in tips och förslag i god tid till avdelningen för kommunikation, så kan de i redaktionen göra en nyhetsbedömning och fatta beslut om lämpliga kommunikationsinsatser. 

Stödet från avdelningen för kommunikation i forskningskommunikation som finns sammanfattat nedan baseras på det beslutade dokumentet Basutbudet för forskningskommunikation.

Basutbud för forskningskommunikation (pdf)

Handlingsplan forskningskommunikation 2024.pdf

Uppdatering av webben och kalendern

Om du har behov av en ny webbsida för forskargrupper, centrum, centrumbildningar, kollegiala mötesplatser, planera event och så vidare, ta kontakt med avdelningen för kommunikation.

Alla officiella arrangemang som är öppna för allmänheten ska läggas in i kalendern på du.se. Kontakta avdelningen för kommunikation och ange datum, tid, plats, titel på max 60 tecken, en kort ingress, medverkande och en kontaktperson för händelsen. 

Event och konferenser

Ta fram och uppdatera webbsida om forskargrupp 

Ny docent eller professor

Kontakta avdelningen för kommunikation vid en docent eller professorsbefordran. Avdelningen tar kontakt med docenten eller professorn och skriver en nyhet till du.se.

Licentiatseminarium

Alla licentiatseminarier som äger rum på Högskolan Dalarna ska läggas in i kalender på du.se. För doktorander vid Högskolan Dalarna ska forskarutbildningssamordnaren eller handledaren skicka information om licentiatseminariet till avdelningen för kommunikation. Det ska innehålla: namn på doktorand, ämne, titel på uppsats, tid och plats för seminariet, om det är digitalt eller fysiskt, samt namn, titel och lärosäte för samtliga involverade i seminariet. När det finns en länk till uppsatsen och till digitala rummet ska även det finnas med i kalenderhändelsen.

Disputation och spikning

Alla disputationer som äger rum på Högskolan Dalarna ska läggas in i kalender på du.se. För doktorander vid Högskolan Dalarna ska forskarutbildningssamordnaren eller handledaren skicka information om disputationen till avdelningen för kommunikation. Det ska innehålla: namn på doktorand, ämne, titel på uppsats, tid och plats för seminariet, om det är digitalt eller fysiskt, samt namn, titel och lärosäte för samtliga involverade i akten. När det finns en länk till uppsatsen och till det digitala rummet ska även det finnas med i kalenderhändelsen.

Om doktoranden går forskarutbildning på Högskolan Dalarna ska avdelningen för kommunikation ta kontakt med doktoranden för att skriva en nyhet i samband med disputationen. Om doktoranden examineras av ett annat lärosäte ska avdelningen för kommunikation ta kontakt med det lärosätet för att undersöka om de uppmärksammar disputationen med en nyhet.

Samtliga disputationer sammanställs på den här sidan:

Disputationer

Övriga händelser, forskningsanslag, priser, utmärkelser och böcker

Skicka gärna in tips och förslag till avdelningen för kommunikation, så kan de göra en nyhetsbedömning och fatta beslut om lämpliga kommunikationsinsatser.  

Event, konferenser och grafiska produktioner

Alla officiella arrangemang som högskolan anordnar och är öppna för allmänheten ska läggas in i kalendern på du.se. Kontakta avdelningen för kommunikation och ange datum, tid, plats, titel på max 60 tecken, en ingress på max 300 tecken, medverkande och en kontaktperson för händelsen. 

kommunikation@du.se

Om du planerar en konferens eller event, ta kontakt med konferenskoordinatorn i god tid inför den planerade händelsen. 

Event och konferenser

I Storefront kan du göra egna grafiska produktioner, till exempel konferensmaterial, informationsblad, inbjudningar och affischer enligt högskolans grafiska profil. Kom ihåg att beställa trycksaker i god tid.

Storefront

Senast granskad: