Grafisk profil, mallar och presentationer

På den här sidan lär du dig mer om högskolans grafiska profil, våra mallar, presentationer samt riktlinjer för den gemensamma e-postsignaturen.

Grafisk profil

En tydlig visuell identitet gör det enkelt för andra att känna igen Högskolan Dalarna. I många fall räcker det med en snabb blick på en annons eller en webbsida för att uppfatta formen av logotypen och göra kopplingen till Högskolan Dalarna.

För att den snabba igenkänningen ska fungera måste vi vara konsekventa och följa reglerna i den grafiska profilen. Det gäller oavsett kanal, sammanhang och vem som producerar ett material.

Med en tydlig visuell identitet ger vi ett professionellt intryck. Vi förstärker också bilden av Högskolan Dalarna som en samlad organisation.

Vår grafiska profil innehåller regler och riktlinjer för exempelvis vår logotyp, typografi, färger, bildmanér och grafiska element – delar som sammantaget bildar Högskolan Dalarnas visuella identitet.

Logotyp

Vår logotyp består av en stiliserad ängsklocka (Dalarnas landskapsblomma) och texten Högskolan Dalarna. De båda delarna bildar en helhet som inte får separeras. Logotypen ska finnas med i alla produktioner från Högskolan Dalarna.

Stående eller liggande version?

Den stående versionen är vår grundlogotyp och förstahandsvalet. Om det inte finns plats för grundlogotypen (stående version) kan den liggande versionen användas. Observera att det finns två versioner av den liggande logotypen. Versionen med all text på en rad ska du endast använda i undantagsfall.

Logotypens färg

 • Lila symbol med svart text: används i första hand.
 • Svart symbol och svart text: används om den lila färgen inte kan återges korrekt och om bakgrunden är ljus.
 • Vit symbol och vit text: används om den lila färgen inte kan återges korrekt och om bakgrunden är mörk.

Inga andra färgkombinationer eller nyanser av lila får förekomma.

Ladda ner logotypen för Word, Powerpoint med flera

Gör så här:

 1. Klicka på länken för att öppna bilden i webbläsaren.
 2. Högerklicka på bilden och välj "Spara bild som..." för att spara ner den på datorn.
 3. Klistra in bilden i programmet.

Svensk vertikal färg (png)

Engelsk vertikal färg (png)

Svensk horisontell färg (png)

Engelsk horisontell färg (png)

Svensk vertikal vit (png)

Engelsk vertikal vit (png)

Ladda ner logotypen för Indesign, Photoshop och tryck

Om en leverantör behöver logotypen för trycksaksproduktion är det den här varianten du skickar. Om det inte fungerar att ladda hem högerklickar du på länken och väljer "Spara länk som..."

Svensk vertikal färg (eps)

Engelsk vertikal färg (eps)

Svensk horisontell färg (eps)

Engelsk horisontell färg (eps)

Svensk vertikal vit (eps)

Engelsk vertikal vit (eps)

Institutioner och avdelningar

När en institution eller avdelning är avsändare ska det framgå av kontaktuppgifterna och inte som en del av logotypen. Avsändaren är alltid Högskolan Dalarna.

Högskolans logotyp och andra avsändare

Vid samarbetsprojekt och EU-projekt ska Högskolan Dalarnas logotyp användas tillsammans med andra aktörers logotyper. Använd i första hand den stående logotypen och låt den få en frizon.

Typsnitt

Hur vi använder typsnitt är viktigt för hur vår kommunikation uppfattas och vi har olika typsnitt för olika typer av kommunikation. Vilka typsnitt vi använder avgörs av kanal och budskap.

Löpande och daglig kommunikation

När vi skriver brev och presentationer är det viktigt att vi använder oss av typsnitt som de flesta har tillgång till. Vi använder oss därför av typsnitt som är standard i många dataprogram. Vi använder oss av Times New Roman för löptext och Arial för rubriker.

Extern kommunikation i trycksaker, annonser och webb

Vi använder två huvudsakliga typsnitt. Det moderna och linjära typsnittet Fira Sans som fungerar väl för liten text samt webb och mobil design och Minion som är inspirerad av klassiska, äldre typsnitt och är elegant, vackert och skapar en känsla av tradition.

Mallar och grafisk formgivning

Färdiga mallar att använda sig av finns direkt via Office-programmens mallbibliotek, mallar finns för Word och Powerpoint. Mallarna ska underlätta för dig i ditt arbete. De har utvecklats utifrån krav på digital tillgänglighet och i förhållande till Högskolan Dalarnas grafiska profil. Genom mallarna finns ett verktyg för att uppfylla högskolans skyldighet som myndighet att leva upp till kraven för offentlighetsprincipen och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som bland annat innebär att högskolan ansvarar för att de handlingar som produceras är tillgänglighetsanpassade.

Så använder du mallarna

Affischer, informationsmaterial och annan grafisk produktion

Kontakta högskolans reproavdelning när du behöver hjälp med olika produktioner så som affischer, vetenskapliga posters, foldrar, informationsblad, diplom, inbjudningar, visitkort med mera. 

Utställningsmaterial

Det finns rollups och en informationsdisk att låna för exempelvis deltagande i konferenser eller liknande. 

 • Campus Borlänge – du bokar rollup i TimeEdit och hämtar i receptionen under receptionens öppettider.
 • Campus Falun – du bokar rollup i TimeEdit och hämtar i receptionen under receptionens öppettider.
 • Informationsdisken finns i receptionen på Campus Falun, men kan även användas i Borlänge eller Mediehuset.

Boka informationsdisk och rollups i TimeEdit

Presentationer

Allmän presentation om högskolan

En PowerPoint-presentation om högskolan finns framtagen och uppdateras kontinuerligt. Presentationen ger en övergripande bild av högskolan. Presentationen kan användas i sin helhet eller valda delar. Använd gärna funktionen "Dölj bild". Du hittar presentationen direkt via Office-programmens mallbibliotek.

PowerPoint-presentation på engelska

Presentation är främst till för dig som undervisar och som ska presentera Högskolan Dalarna och ett program. Du lägger själv till bilder och texter i presentationen. 

Presentation Faculty (ppt)

Presentationsfilm

En presentationsfilm på ca 1 minut som står alla medarbetare fritt att använda i presentationer och annat finns att antingen bädda in eller länka till.

Informationsfolder på engelska

Ska du åka utomlands på konferens, som gästföreläsare eller liknande finns en trycksak framtagen som du kan ta med dig. Du beställer foldern genom att kontakta repro@du.se

International folder (pdf)

E-postsignatur

En gemensam signatur ger ett enhetligt intryck och stärker bilden av Högskolan Dalarna. 
Signaturen är dels till för att ge mottagaren information om avsändarens funktion och 
kontaktuppgifter, dels utgör den en viktig del av vårt ansikte utåt. 

Riktlinjer

 • Alla som har en e-postadress @du.se ska använda Högskolan Dalarnas e-postsignatur 
  när e-post skickas externt.
 • Signaturen skrivs både på svenska/engelska enligt nedan.
 • Text skrivs i teckensnittet Arial (i storleken 11 punkter och 10 punkter). 

Instruktioner för att lägga in signatur i e-post

 • Kopiera signaturen genom att klicka på "Kopiera".
 • Välj Nytt e-postmeddelande. Välj Signatur > Signaturer.
 • Välj Ny, skriv in ett namn för signaturen och välj OK.
 • Ändra sedan i signaturen så att det står rätt namn, titel och telefonnummer.
 • Välj OK och stäng e-postmeddelandet.
 • Skriv ett nytt e-postmeddelande för att se att din nya signatur fungerar. 

Guide för att lägga till och hantera signaturer i Outlook (microsoft.com)

Har du olika roller kan du i Outlook skapa en eller flera signaturer för dina e-postmeddelanden. 
Om du använder Outlook Web App måste du skapa en signatur även där:

Guide för att lägga till och hantera signaturer i Outlook Webb App (microsoft.com) 

Benämningar på avdelningar (svenska och engelska)

 

Nedan följer hur signaturen ska se ut enligt minimum:

Hälsningsfras svenska/Closing phrase in English (t ex Med vänlig hälsning/Kind regards)

 

Förnamn Efternamn
Titel svensk/Title in English

 

Institution, och/eller avdelning svenska/School and/or Department/Office in English
Telefon/Phone: +46 (0)23-77 XX XX

 

Högskolan Dalarna/Dalarna University
SE-791 88 Falun | Växel/Switchboard: +46 (0)23-77 80 00 | www.du.se

 

När du skickar e-post till Högskolan Dalarna behandlar vi dina personuppgifter.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter.

 

When you send an e-mail to Dalarna University, we will process your personal data.
Learn more about how we process personal data.

Nedan följer exempel på hur signaturen kan se ut vid behov av utökad information:

Hälsningsfras svenska/Closing phrase in English (t ex Med vänlig hälsning/Kind regards)

 

Förnamn Efternamn
Titel svensk/Title in English
Titel svensk/Title in English

 

Institution, och/eller avdelning svenska/School and/or Department/Office in English
Telefon/Phone: +46 (0)23-77 XX XX | Mobil/Mobile: +46 (0)7X-XXX XX XX
Personlig presentationssida infoga länk till din svenska/Personal presentation page include link to your English text

 

Högskolan Dalarna/Dalarna University
SE-791 88 Falun | Växel/Switchboard: +46 (0)23-77 80 00 | www.du.se

 

När du skickar e-post till Högskolan Dalarna behandlar vi dina personuppgifter.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter.

 

When you send an e-mail to Dalarna University, we will process your personal data.
Learn more about how we process personal data.

Senast granskad:
Grafisk produktion

Högskolans egna repro hjälper till med grafiska produktioner och tryck.

Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: