Använd mallar för att underlätta arbetet

Du når högskolans mallar direkt via Office-programmens mallbibliotek. För studenter finns också mallar framtagna.
Person sitter vid skrivbord med flera datorskärmar.
Ta för vana att alltid använda dig av mallarna i ditt arbete. Linnéa Engblom, Norkay

Mallarna ska underlätta för dig i ditt arbete så att du kan fokusera på själva innehållet och inte formen. De har utvecklats utifrån krav på digital tillgänglighet och i förhållande till Högskolan Dalarnas grafiska profil.

För studenter finns separata mallar framtagna som de når via studentwebben.

Bra att veta om mallarna

 • Vilken mall ska använda när?
  Mallar finns framtagna för Word och Powerpoint och mallarnas namn ger dig vägledning för när de ska användas. Den mall som heter ”PM ” i Word är en mycket användbar mall för mycket mer än just PM. Som lärare kan du exempelvis använda den för att författa uppgifter och frågor för hemtentamen. Som verksamhetutvecklare kan den bland annat användas när du skriver förslag till VSO.  Du kan korrigera sidhuvudet så det är relevant för den typ av dokument du skapar.

 • Varför måste jag använda mallarna?
  Som myndighet har högskolan ett ansvar för att det som produceras är tillgänglighetsanpassade, genom mallar har ett viktigt steg tagits i detta arbete. Det ska vara lätt att göra rätt. Mallarna är även en del av arbetet med att säkerställa att den visuella identiteten bibehålls och för att alla dokument ska ha samma uttryck för att förstärka och förtydliga högskolan som avsändare.

 • Måste studenter använda mallarna?
  Det är att föredra att studenterna använder mallarna, men det är upp till programansvarig eller kursansvarig att tydliggöra vad som förväntas av studenterna. Inga andra mallar än de som nås via studentwebben för studenterna bör dock användas. Saknar du någon mall? Kontakta support@du.se med ditt önskemål och tankar – kanske mallen redan finns men har ett annat namn än du tänkt. 

 • Därför är det olika system för medarbetarnas respektive studenternas mallar:
  Alla anställda vid Högskolan Dalarna har tillgång till en lokal installation av Office-paketet. Alla studenter erbjuds även en sådan gratis, men vi kan inte förutsätta att alla studenter har en dator som har stöd för programvaran.  (Exempelvis en Chromebook-dator eller en dator med Linux som operativsystem.) Har studenten en dator som stödjer Office-paketet så kan de nå mallarna direkt i den installerade programvaran, precis som oss anställda. 

  Studenter som inte har möjlighet att använda en lokal installation kan i stället använda en webbversion av Word. I dagsläget finns inget stöd i webbversionen för att tillhandahålla organisationers mallbibliotek. Studenter får ladda ned anpassade mallar från studentwebben och använda i webbverktyget. Funktionerna i de olika versionerna av programmen skiljer sig åt, men utseendemässigt finns ingen skillnad i dokumenten när du som lärare läser dina studenters inlämnade uppgifter. 
  Mallar för studenter

 • Tidigare fanns mall för rapport och hemtentamen för studenter – varför finns det inte nu?
  Mallen PM är tänkt att kunna användas för flera ändamål bland annat för rapporter och hemtentamen. Du kan korrigera vilken typ av uppgift det gäller genom att ändra i sidhuvudet.

Så når du mallarna

Efter att du tryckt för alternativet att skapa ett nytt dokument, räknebok eller presentation har du tillgång till mallarna. Välj mappen ”Staff”. Där ser du direkt de svenskspråkiga mallarna. Klicka därefter på mappen ”English” för mallar på engelska.

Bild 1.jpg

Frågor och svar
 • Varför har vi mallar?
  Mallarna är en del av arbetet med att säkerställa att den visuella identiteten för högskolan bibehålls och för att alla dokument ska ha samma uttryck för att förstärka och förtydliga högskolan som avsändare. Mallarna ska underlätta för användaren i det vardagliga arbetet – du som användare ska inte behöva fundera på vad som ska stå med när du skriver ett brev förutom själva innehållet.
 • Jag tycker inte om mallarnas design. Måste jag använda mallarna?
  Mallarna är menade att underlätta för dig i ditt arbete. De har utvecklats utifrån krav på digital tillgänglighet och i förhållande till Högskolan Dalarnas grafiska profil. Avsändaren ska vara tydlig.
Senast granskad:
Senast granskad: